З 11 по 17 липня 2003 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:1. Проектів Законів України - 19:

З них:

Про внесення змін до Митного тарифу України;
Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і запровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;
Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито";
Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист";
Про внесення змін до деяких законів України (про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом);
Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю.

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України - 28:

З них:

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань функціонування спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку;
Про вдосконалення охорони об\’єктів державної власності;
Про затвердження Порядку використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла окремими категоріями громадян.

3. Проектів Указів Президента України - 5:

З них:

Про додаткові заходи щодо розвитку ринку біопалива;
Про деякі заходи щодо залучення інвестицій в економіку України.


ЗАРЕЄСТРОВАНО:


Нормативно-правових актів - :

З них:
Наказ Служби безпеки України "Про внесення змін до зводу відомостей, що становлять державну таємницю";
Наказ Державного комітету архівів України, Міністерства закордонних справ України "Про внесення змін до Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру громадян України, іноземців та осіб без громадянства";
Наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів відповідно до законодавства";
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про норми оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної науково-технічної експертизи, що проводиться за рахунок коштів державного бюджету";
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації".

Об\’єднань громадян - 2:


З них:
Міжнародна громадська організація "Асоціація з росту кристалів".

Крім того :

echo’
Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".