З 18 по 24 липня 2003 року

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:1. Проектів Законів України - 9:

З них:

Про запровадження мораторію на розгляд та схвалення (затвердження) нових інвестиційних проектів у спеціальних (вільних) економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку;
Про внесення змін до статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов\’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами;
Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на повний строк;
Про внесення змін до Закону України "Про боротьбу з корупцією".

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України - 10:

З них:

Про затвердження критеріїв згідно яких звільняються від сплати земельного податку дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади;
Про внесення доповнень до Переліку особливо небезпечних підприємств, припинення діяльності яких потребує проведення спеціалізованих заходів щодо запобігання заподіянню шкоди, життю та здоров\’ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу.

3. Проектів Указів Президента України - 2.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:


Нормативно-правових актів - 30:


З них:

Постанова Національного банку "Про окремі питання регулювання діяльності банків";
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами";
Наказ Державної митної служби "Про затвердження форми Акта про проведення огляду територій і приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де перебувають або можуть перебувати товари й транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи".

Крім того :


Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".