З 14 по 20 листопада 2003 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 14 по 20 листопада 2003 року, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 2:

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 5:


ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Об’єднань громадян - 4:

З них:
Всеукраїнська громадська організація "Суспільство рівних можливостей";
Міжнародний благодійний фонд "Емуна".

Нормативно-правових актів - 19:

З них:
Наказ Державного комітету з державного матеріального резерву " Про затвердження Порядку надання платних послуг організаціями, що входять до єдиної системи державного резерву";
Наказ Міністерства юстиції "Про внесення змін та доповнень до Правил реєстрації громадянського стану в Україні";
Наказ Головного управління державної служби "Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань";
Постанови Національного банку "Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", "Про внесення змін до Положення про порядок видачі резидентами індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України".

Крім того :

19 листопада 2003 року проведено постійно діючий семінар для працівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій на тему "Реформування пенсійної системи в Україні".

Видано чергові номери інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”, журналу “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”.

На попередню сторінку