З 21 по 27 листопада 2003 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 21 по 27 листопада 2003 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 7:

З них:
Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки";
Про внесення змін до Закону України "Про боротьбу з корупцією";
Про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні".

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 14:

З них:
Про затвердження Положення про головний обчислювальний центр Єдиної державної автоматизованої паспортної системи;
Про порядок призначення пенсій особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам.

3. Проектів Указів Президента України – 5.


З них:
Питання Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 20:

З них:
Наказ Міністерства аграрної політики, Міністерства фінансів "Про внесення доповнень до наказу від 10.07.2003 № 227/446 "Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України, що спрямовується на здійснення фінансової підтримки суб’єктів агропромислового комплексу всіх форм власності та господарювання через механізм здешевлення кредитів";
Накази Міністерства юстиції України "Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів", Про затвердження Порядку перекладу актів європейського права на українську мову", "Про затвердження Інструкції з діловодства у відділах реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції";
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг "Про Порядок формування статутного фонду страховика цінними паперами", "Про затвердження Положення про реєстрацію кредитних спілок"; Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про державну реєстрацію фондових бірж та торгівельно-інформаційних систем".

Об’єднань громадян – 5:

З них:
Міжнародна благодійна організація "Благодійний фонд "Ясон";
Міжнародний благодійний Фонд "Дитячий соціально-реабілітаційний Центр "Сонячне світло";
Міжнародна громадська організація "Асоціація сприяння розвитку духовності і гуманізму";
Всеукраїнський благодійний фонд "Ренет".

Крім того :

1 - 2 грудня 2003 року в приміщенні Міністерства юстиції України планується провести семінар в Українській школі нормопроектувальників за підтримки Українсько-британської програми "Проект підтримки нормопроектування в Україні" та тему "Закони та інші нормативно-правові акти".

Видано чергові номери інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”, журналу “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”.

На попередню сторінку