З 28 листопада по 4 грудня 2003 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 28 листопада по 4 грудня 2003 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 10:

З них:
Про внесення змін до Закону України "Про плату за землю";
Про зовнішньоекономічну діяльність;
Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб".

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 13:

З них:
Про закупівлі товарів, робіт та послуг в рамках проекту "Видача державних актів на право власності на землі в сільській місцевості та розвиток системи кадастру";
Про затвердження Національного стандарту № 2 "Оцінка нерухомого майна";
Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України для надання допомоги новоствореним фермерським господарствам;
Про внесення змін до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 29:

З них:
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг "Про внесення змін до Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом";
Постанова Національного банку "Про затвердження Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів";
Наказ Міністерства юстиції, Державної митної служби "Про внесення змін до Порядку передачі митними органами майна, конфіскованого за рішенням судів, органами державної виконавчої служби";
Наказ Державної податкової адміністрації, Державної митної служби "Доповнення до Порядку здійснення митними органами контролю за сплатою платниками податків податку на додану вартість та акцизного збору, які справляються при ввезенні (пересиланні) товарів та інших предметів на митну територію України".

Об’єднань громадян – 5:

З них:
Всеукраїнська громадська організація "Європейський Рух в Україні";
Міжнародний благодійний фонд "Київ - Україна".

Крім того :

Видано чергові номери інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”, журналу “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”.

На попередню сторінку