З 12 по 19 грудня 2003 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 12 по 19 грудня 2003 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 5:

З них:
Про державну підтримку та стимулювання інвестиційної діяльності;
Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість";
Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про плату за землю";
Про міський пасажирський електричний транспорт.

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 5:

З них:
Про затвердження Методики розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міст районного значення, сіл, селищ;
Про затвердження Порядку виплати компенсації витрат, пов’язаних із справлянням податку з доходів фізичних осіб, що утворюються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) органів внутрішніх справ, органів та установ виконання покарань, податкової міліції у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби;

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 34:

З них:
Постанова Національного банку "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах";
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції "Про затвердження Положення про порядок надання висновків щодо визначення операцій як таких, що належать до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах";
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження змін та доповнень до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування";
Наказ Міністерства внутрішніх справ, Адміністрації Державної прикордонної служби "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії між Міністерством внутрішніх справ України та Адміністрацією Державної прикордонної служби України з питань приймання-передавання та повернення дітей у країни постійного проживання".

Об’єднань громадян – 9:

З них:
Міжнародний благодійний фонд допомоги самотнім малозабезпеченим, дітям і одиноким матерям "Зірка Оріону";
Міжнародний благодійний фонд "Молодь з Місією";
Міжнародна благодійна організація "Посвященська "Школа Здоров’я" Вчення Вознесених Учителів;
Всеукраїнська спілка власників земельних та майнових паїв.

Крім того :

Видано чергові номери інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”, журналу “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”.

На попередню сторінку