З 19 по 25 грудня 2003 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 19 по 25 грудня 2003 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 6:

З них:
Кодекс внутрішнього водного транспорту;
Про Національне бюро розслідувань України;
Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ".

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 13:

З них:
Про затвердження Методики підготовки аналізу регуляторного впливу та Методики відстеження результативності регуляторних актів;
Про затвердження Положення про апеляційну регуляторну комісію;
Про внесення змін до Державної програми розвитку промисловості на 2003-2011 роки;
Про затвердження Державної програми реформування та розвитку (ринкової трансформації) оборонно-промислового комплексу України на 2004-2010 роки;
Про затвердження Положення про спостережну комісію при виконавчому комітеті міської ради, місцевій державній адміністрації;
Про затвердження Положення про піклувальну раду при виховній колонії.

3. Проектів Указів Президента України – 3.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 42:

З них:
Постанови Національного банку "Про внесення змін до Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України", "Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями", "Про затвердження Інструкції про порядок складання річного фінансового звіту в банках України";
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг "Про затвердження Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг", "Про Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України";
Накази Фонду державного майна "Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності", "Про затвердження Положення про впорядкування передачі об’єктів нерухомого майна, приватизування в складі цілісного майнового комплексу або переданих до статутного фонду господарського товариства";
Накази Міністерства юстиції "Про розмір та порядок оплати послуг з проставлення апостиля", "Про внесення змін до Інструкції про проведення виконавчих дій", "Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих установах";
Наказ Міністерства праці та соціальної політики "Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення населення України технічними засобами реабілітації".

Об’єднань громадян – 7:

З них:
Всеукраїнська громадська організація "Спілка громадських організацій України "Народна Рада";
Всеукраїнська громадська організація "Ноосфера";
Міжнародне об’єднання громадян "Асамблея ділових кіл";
Міжнародна громадська організація "Міжнародна Асоціація "Україна - Велика Британія";
Міжнародна громадська організація "Міжнародний центр батьківства";
Представництво Європейської Фундації "Діалог" в Україні.

Крім того :


18 грудня 2003 року в приміщенні Міністерства юстиції України відбулася зустріч представників Центру правової реформи і законопроектних робіт та Департаменту законодавства про правосуддя, правоохоронну діяльність та боротьбу зі злочинністю з керівником Канадсько-Українського проекту сприяння доброчесності п. Сержем Лорті щодо обговорення питань подальшої співпраці.
23 грудня 2003 року в приміщенні Міністерства юстиції України відбулося Засідання Президії науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, на якому підведені підсумки роботи секції та узгоджені плани роботи Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи на 2004 рік, розглянуті та узгоджені проекти тематичного плану наукових робіт, планів апробації та впровадження результатів наукових робіт науково-дослідних інститутів судових експертиз на 2004 рік, а також опрацьовано проект Положення про порядок виконання науково-дослідних робіт у науково-дослідних інститутах судових експертиз Міністерства юстиції України.
Видано чергові номери інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”, журналу “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”.

На попередню сторінку