З 26 по 31 грудня 2003 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 26 по 31 грудня 2003 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 4:

З них:
Про встановлення ставок єдиного податку для юридичних осіб та порядок перерозподілу сум єдиного та фіксованого податків;
Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо звільнення від оподаткування на додану вартість та від сплати мита за гранти та допомогу ЄС, які надаються в рамках імплементації Угоди між Україною та ЄС про наукове і технологічне співробітництво, підписаної 4 липня 2003 року”.

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 11:

З них:
Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для погашення простроченої заборгованості з податку на додану вартість;
Про затвердження Порядку нарахування штрафів за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 61:

З них:
Постанова Національного банку “Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними особами”;
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг “Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки”, “Про затвердження Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній”;
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, Фонду державного майна “Про затвердження критеріїв ефективності управління суб’єктами господарювання державного сектору економіки”;
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі”;
Наказ Міністерства аграрної політики “Про затвердження Положення про Державну службу з карантину рослин”;
Наказ Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи “Про затвердження Положення про моніторинг потенційно небезпечних об’єктів”;
Наказ Державного комітету по земельних ресурсах “Про затвердження Порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель”.

Крім того :


Видано чергові номери інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”, журналу “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”.

На попередню сторінку