З 8 по 15 січня 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 8 по 15 січня 2004 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 3:

З них:
Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла;
Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";
Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито".

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 8:

З них:
Про визначення уповноваженого банку, який здійснюватиме розрахунково-касові операції коштами Пенсійного фонду України;
Про затвердження Порядку зменшення бюджетних призначень головними розпорядниками бюджетних коштів у разі нецільового використання бюджетних коштів;
Про затвердження Порядку нарахування штрафів за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб;
Про порядок відшкодування у 2004 році вітчизняним виробникам-суб’єктам підприємницької діяльності додаткових витрат, пов’язаних з підвищенням з 1 січня 2004 року ставки акцизного збору на спирт етиловий, що використовується для виготовлення лікарських засобів.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 41:

З них:
Постанови Національного банку "Про затвердження Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України", "Про затвердження Положення про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті в особливий період";
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг "Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів", "Про затвердження Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ";
Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу, Служби безпеки "Про затвердження Порядку надання Державним департаментом фінансового моніторингу Службі безпеки України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансування тероризму".
Наказ Міністерства освіти і науки "Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів".

Об’єднань громадян – 18:

З них:
Фонд підтримки та захисту прав підприємства малого та середнього бізнесу в Україні;
Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Нові ініціативи молоді";
Всеукраїнська громадська організація "Громадська дія";
Всеукраїнська громадська організація "Центр політичного маркетингу";
Міжнародна громадська організація "Міжнародна Георгіївська Академія безпеки і права";
Міжнародний благодійний фонд "Ветерани - Молодь - Майбутнє".

Крім того :


Видано чергові номери інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”, журналу “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”.

На попередню сторінку