З 16 по 22 січня 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 16 по 22 січня 2004 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 12:

З них:
Про Державну програму приватизації;
Про похідні цінні папери;
Про внесення змін до Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації";
Про внесення змін до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб";
Про внесення змін до Закону України "Про боротьбу з корупцією".

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 27:

З них:
Про Державний центр з усиновлення дітей;
Про укладення угод про реструктурування простроченої станом на 1 січня 2004 року заборгованості юридичних осіб за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками;
Про концепцію надання пільг у грошовому виразі;
Про затвердження Методики підготовки аналізу регуляторного впливу для застосування Національним банком України та Методики відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Національним банком України;
Про утворення комісії з досудового врегулювання спорів між інвесторами та органами виконавчої влади і місцевого самоврядування;
Про організацію підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та осіб, уповноважених на виконання функцій держави з питань протидії актам тероризму.

3. Проектів Указів Президента України – 1:

Про впровадження інноваційної моделі розвитку на підприємствах, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 55:

З них:
Постанови Національного банку "Про затвердження Положення про порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній грошовій одиниці України в національній валюті в особливий період", "Зміни до Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами", "Про затвердження Змін до Інструкції про міжбанківські розрахунки";
Постанова Пенсійного фонду "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України";
Наказ Міністерства юстиції "Про огляд-конкурс на кращу організацію правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади";
Наказ Міністерства внутрішніх справ, Державного департаменту з питань виконання покарань "Про затвердження Інструкції про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі";
Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про затвердження Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".

Крім того :


Видано чергові номери інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”, журналу “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”..

На попередню сторінку