З 30 січня по 5 лютого 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 30 січня по 5 лютого 2004 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 5:

З них:
Про внесення змін до статті 54 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік";
Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв’язку із запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області та на території міста Шостка Сумської області;
Про внесення змін до законів України (Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур).

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 15:

З них:
Про норматив і порядок відрахування до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу) господарськими організаціями; Про затвердження Порядку визначення та перерахування додаткових дотацій з державного;
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 р. № 1351 "Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби";
Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2004 рік;
Про виплату у 2004 році громадянам грошових заощаджень і страхових внесків, вкладених до січня 1992 року в установи Ощадного банку колишнього СРСР, що діяли на території України, і установи колишнього Укрдержстраху;
Про заходи щодо мобілізації доходів до Державного бюджету у 2004 році;
Про затвердження Порядку розгляду та схвалення інвестиційних проектів, що реалізуються у пріоритетних видах економічної діяльності на території міста Шостка Сумської області;
Про затвердження Порядку схвалення інвестиційних проектів, що реалізуються у пріоритетних видах економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області;
Про затвердження Порядку надання та погашення безвітсоткових середньострокових позичок місцевим органам влади та самоврядування;
Про проведення експерименту з надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі громадянам, які мають на них право за соціальною ознакою згідно із законодавством.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 35:

З них:
Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Положення про стипендію Міністерства юстиції України студентам факультету юстиції Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого";
Наказ Міністерства промислової політики України "Про регулювання (встановлення) граничного рівня оптово-відпускних цін на мінеральні добрива вітчизняного виробництва, для часткової компенсації вартості яких виділяються кошти державного бюджету";
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про умови оплати праці працівників апарату Центральної, Кримської республіканської рад, обласних, Київської та Севастопольської міських, міських у містах організацій фізкультурно-спортивного товариства "Спартак";
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про умови оплати праці працівників апарату Центральної, Кримської республіканської рад, обласних, Київської та Севастопольської міських, міських у містах організацій фізкультурно-спортивного товариства "Україна";
Постанова Національного банку України "Про внесення змін до Тимчасового положення про порядок довгострокового рефінансування (підтримання ліквідності) банків Національним банком України";
Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України "Про затвердження Положення про порядок організації та надання службових жилих приміщень і користування ними в Державній прикордонній службі України";
Наказ Управління державної охорони України "Про затвердження Інструкції про порядок виплати підйомних військовослужбовцям Управління державної служби охорони України";
Наказ Міністерства охорони здоров’я України "Про затвердження змін та доповнень до Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі";
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про порядок здійснення іноземних інвестицій шляхом набуття у власність нерезидентами облігацій внутрішніх державних позик".

Об’єднань громадян – 5:

З них:
Всеукраїнська спілка молодіжних громадських організацій "Спілка Молодіжних Громадських Організацій";
Українська асоціація інженерів з опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, теплопостачання та будівельної теплофізики;
Молодіжна громадська організація "Кадрова спілка молодих політиків і управлінців".

Крім того :


Видано чергові номери інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”, журналу “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”.

На попередню сторінку