З 13 по 26 лютого 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 13 по 26 лютого 2004 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 10:

З них:
Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності;
Про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 16:

З них:
Про затвердження Тимчасового положення про спрощену процедуру підтвердження відповідності продукції іноземного походження, яка постачається в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі для зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;
Про внесення змін до Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом;
Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи;
Про затвердження Концепції державної політики в галузі харчування населення України на період до 20110 року;
Про затвердження Порядку фінансування різниці між сумою пенсії, призначеної науковим працівникам державних небюджетних підприємств, установ, організацій та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації згідно із Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", та сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів, на яку мають право зазначені особи;
Про грошові норми витрат на харчування, медикаменти та м’який інвентар в Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни, госпіталях, відділеннях, палатах для ветеранів війни лікувально-профілактичних закладів;
Про забезпечення підготовки та проведення етапу Міжнародної естафети Олімпійського вогню;
Про внесення змін до Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти;

3. Проектів Указів Президента України – 1

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 67:

З них:
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку відображення операцій, пов’язаних з державним боргом, при плануванні та виконанні державного бюджету";
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про порядок ліцензування експорту, імпорту товарів у 2004 році";
Наказ Державного казначейства України "Про внесення змін до Порядку покриття у 2004 році Державним казначейством України тимчасових касових розривів місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України "Про встановлення розміру річної відсоткової ставки доходу";
Наказ Міністерства освіти і науки "Про внесення змін і доповнень до Умов прийому до вищих навчальних закладів України";
Наказ Міністерства освіти і науки "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм та підручників для загальноосвітніх навчальних закладів";
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження заходів щодо випуску облігацій внутрішньої державної позики для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість";
Наказ Державного комітету житлово-комунального господарства України "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою";
Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України "Про затвердження Положення про премію імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності"

Об’єднань громадян – 2:

З них:
Міжнародна громадська організація "Об’єднання українців світу"

Крім того :


Видано чергові номери інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”, журналу “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”.

На попередню сторінку