З 27 лютого по 4 березня 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 27 лютого по 4 березня 2004 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 7:

З них:
Про державну підтримку будівництва та реконструкції об’єктів соціальної інфраструктури села;
Повітряний кодекс України;
Про внесення змін до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань".

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 12:

З них:
Про затвердження Порядку надання та погашення безвідсоткових середньострокових позичок місцевим органам влади та самоврядування;
Про затвердження методик підготовки аналізу регуляторного впливу та відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Національним банком;
Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики в системі органів виконавчої влади;
Про перелік санаторно-курортних закладів, операції з продажу путівок до яких на санаторно-курортне лікування дітей у 2004 році не підлягають обкладенню податком на додану вартість.

3. Проектів Указів Президента України – 1

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 40:

З них:
Постанови Національного банку "Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій в банківській системі в особливий період", "Про внесення змін до Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства";
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції "Про затвердження Положення про порядок оформлення та видачі Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України дозволів на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження";
Наказ Міністерства юстиції, Національного координаційного центру адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об’єктів "Про затвердження Порядку передання органами державної виконавчої служби майна, конфіскованого за рішенням суду, Національному координаційному центру адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об’єктів";
Наказ Міністерства юстиції "Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України".

Об’єднань громадян – 8:

З них:
Міжнародна благодійна організація "Благодійний фонд "Світлодар";
Міжнародна благодійна організація "Надія світу";
Всеукраїнська громадська організація "ПАТРІОТ";
Всеукраїнська молодіжна організація "Сяйво";
Громадська організація "Всеукраїнська спілка "Берегиня України".

Крім того :


Видано чергові номери інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”, журналу “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”.

На попередню сторінку