З 12 по 18 березня 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 12 по 18 березня 2004 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 17:

З них:
Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності;
Про корпоратизацію державних підприємств;
Про відповідальність за шкоду, заподіяну дефектною продукцією;
Про внесення змін до Закону України "Про споживчу кооперацію";
Кодекс про дорожній рух;
Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту жертв нацистських переслідувань;
Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій України";
Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів".

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 32:

З них:
Про порядок погашення простроченої заборгованості юридичних осіб за кредитами, залученими державою або під державні гарантії;
Про вдосконалення механізму відшкодування сум податку на додану вартість за операціями з експорту продукції;
Про визначення уповноваженого банку, який здійснюватиме розрахунково-касові операції з коштами Пенсійного фонду;
Про додаткові заходи щодо детінізації економіки України;
Про порядок здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов’язань за договором підряду про виконання робіт на будівництво об’єктів;
Про затвердження Порядку виведення з експлуатації потужностей державних підприємств з виробництва спирту, які є збитковими або не використовують відповідні потужності;
Про внесення змін до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

3. Проектів Указів Президента України – 1:

Про Положення про порядок призначення суддів на посаду вперше.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 25:

З них:
Постанова Національного банку "Про внесення змін до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України";
Наказ Фонду державного майна "Про внесення змін до Положення про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності";
Наказ Міністерства юстиції, Пенсійного фонду "Про взаємодію органів державної виконавчої служби та Пенсійного фонду України".

Об’єднань громадян – 8:

З них:
Міжнародний благодійний фонд "ДЕПЛАУ";
Благодійний фонд "Всесвітня організація допомоги тяжко хворим";
Всеукраїнська благодійна організація "Фонд сприяння захисту економіки держави";
Всеукраїнське громадське об’єднання "Український Патріот";
Всеукраїнська громадська організація "Союз споживачів України".

Крім того :


Видано чергові номери інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”, журналу “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”.

На попередню сторінку