З 19 по 25 березня 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 19 по 25 березня 2004 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 6:

З них:
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік";
Про внесення змін до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію";
Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України;
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місцевої міліції.

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 5:  

3. Проектів Указів Президента України – 2:

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 29:

З них:
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерства закордонних справ, Державної податкової адміністрації "Про затвердження Порядку взаємодії торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ з ДПА";
Наказ Державного комітету по земельних ресурсах "Про затвердження Положення про порядок оформлення, видачі та реєстрації приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства";
Наказ Міністерства транспорту "Про затвердження Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства";
Наказ Фонду державного майна "Про затвердження Порядку визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду";
Наказ Міністерства юстиції "Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у Мін’юсті, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління".

Об'єднань громадян – 3:

З них:
Громадська організація "Всеукраїнське об’єднання міжнаціонального порозуміння "Новий світ";
Всеукраїнське громадсько-патріотичне об’єднання "Український вибір";
Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Молодь може".

Крім того :


Видано чергові номери інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”, журналу “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”.

На попередню сторінку