З 9 по 15 квітня 2004

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 9 по 15 квітня 2004 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 3:

З них:
Про державну підтримку та стимулювання інвестиційної діяльності;
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про лізинг".

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 7:  

З них:
Про розміри страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;
Про затвердження положень про порядок проведення аукціонів та конкурсів з реалізації військового майна збройних сил;
Про затвердження складу Ради підприємців України при Кабінеті Міністрів України.

3. Проектів Указів Президента України – 2:

З них:
Про заходи щодо розробки основних механізмів іпотечного кредитування житлового будівництва.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 28:

З них:
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції "Про затвердження Методики оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату у відповідних галузях економіки та в розрізі регіонів, рейтингової оцінки інвестиційної привабливості галузей, регіонів та суб'єктів господарювання і відповідної форми звіту";
Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження змін до Порядку розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та заповнення форми розрахунку";
Наказ Міністерства освіти і науки "Про затвердження Положення про дистанційне навчання";
Постанови Національного банку "Про внесення змін до Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку України на переказування іноземної валюти за межи України з метою оплати валютних цінностей", "Про затвердження Змін до деяких переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та установами за операціями (послугами) пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків кореспондентів Національного банку України".

Об'єднань громадян – 4:

З них:
Міжнародна громадська організація "Українсько-Білоруське товариство "Міст";
Всеукраїнська громадська організація "Жіночій вибір";
Всеукраїнське громадське об'єднання "Українська Правиця".

Крім того :


Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".

На попередню сторінку