З 16 по 22 квітня 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 16 по 22 квітня 2004 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 5:

З них:
Про внесення змін до статті 77 Господарського кодексу України;
Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
Про внесення змін до деяких законів України з питань щодо забезпечення житлових прав громадян, які проживають у гуртожитках.

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 14:  

З них:
Про делегування повноважень з надання комерційних прав на експлуатацію міжнародних повітряних ліній;
Про затвердження стратегії розвитку державної статистики на період до 2008 року;
Про затвердження Типового положення про підрозділи з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій;
Про закупівлю товарів і послуг в рамках позики-авансу за проектом "Фінансування розвитку села " та порядок здійснення таких закупівель.

3. Проектів Указів Президента України – 1:

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 32:

З них:
Постанови Національного банку "Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ грошей в національній валюті", "Про затвердження Положення про порядок зберігання Національним банком України та банками України документів в умовах особливого періоду";
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції "Про затвердження Порядку розгляду заявок на видачу дозвільних документів у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності";
Наказ Міністерства фінансів "Про затвердження Порядку складання та передачі за належністю довідки щодо бюджетного правопорушення та її форми";
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг "Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ", "Про затвердження Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами-суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статутом не є фінансовими установами";
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва "Про затвердження Порядку оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і бланка свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця".

Крім того :


Видано чергові номери інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”, журналу “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”.

На попередню сторінку