З 7 по 13 травня 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 7 по 13 травня 2004 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 2:

З них:
Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається".

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 14:  

З них:
Про затвердження типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади;
Про затвердження Державної програми охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини на 2004 - 2008 роки.

3. Проектів Указів Президента України – 2:

З них:
Про подальше реформування вугільної промисловості України.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 27:

З них:
Постанова Національного банку "Про затвердження Положення про порядок визначення та формування обов’язкових резервів для банків України";
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг "Про затвердження змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами";
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування";
Наказ Міністерства у справах сім’ї, дітей та молоді "Про затвердження Порядку виявлення та ведення обліку дітей службами у справах неповнолітніх";
Наказ Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства освіти і науки "Про внесення змін до Положення про порядок надання Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації";
Наказ Міністерства внутрішніх справ "Про порядок приймання, реєстрацію та розгляд в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються";
Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про збільшення розміру відшкодування коштів за вкладами".

Об'єднань громадян – 3:

З них:
Міжнародний благодійний фонд "Проти дитячої лейкемії";
Міжнародна громадська організація "Надія Франція - Україна";
Всеукраїнське молодіжне громадське об’єднання "Діти і Молодь".Крім того :


Видано чергові номери інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”, журналу “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”.

На попередню сторінку