З 14 по 20 травня 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 14 по 20 травня 2004 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 5:

З них:
Про затвердження прожиткового мінімуму на 2004 рік;
Про амортизацію;
Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 15:  

З них:
Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів або бюджетних установ;
Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України для надання підтримки новоствореним фермерським господарствам з відокремленими садибами;
Про підвищення розмірів пенсій, призначених відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
Про затвердження обсягів квот на 2004 рік у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин.

3. Проектів Указів Президента України – 5:

З них:
Про затвердження Положення про порядок підготовки до передачі відомостей, що становлять державну таємницю, іноземним державам та міжнародним організаціям.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 37:

З них:
Постанови Національного банку "Про затвердження Положення про функціонування Національної системи масових електронних платежів в особливий період", "Про вивезення (ввезення) з України готівкових гривень";
Накази Міністерства юстиції "Про затвердження Порядку утворення та функціонування виконавчих груп при органах державної виконавчої служби", "Про затвердження Порядку передачі матеріалів виконавчого провадження з одного органа державної виконавчої служби до іншого або виконавчої групи, від одного державного виконавця до іншого", "Про затвердження змін до Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно";
Наказ Міністерства аграрної політики, Міністерства фінансів "Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів на виплату державних дотацій сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності за продане ними молокопереробним підприємствам екологічно чисте молоко для виготовлення спеціальних продуктів дитячого харчування у 2004 році".

Об'єднань громадян – 2:

З них:
Міжнародна громадська організація "Агентство журналістських розслідувань";
Міжнародний Благодійний Фонд імені Олександра Олександровича Богомольця.Крім того :


Видано чергові номери інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”, журналу “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”.

На попередню сторінку