З 21 по 27 травня 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 21 по 27 травня 2004 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 14:

З них:
Про тимчасовий порядок фінансування судової влади в Україні;
Про третейські суди України;
Про освіту дорослих;
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо додержання законодавства про працю;
Про амністію.

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 16:  

З них:
Про внесення змін до Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України;
Про затвердження Положення про державне замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм;
Деякі питання вдосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для органів місцевого самоврядування і навчання депутатів місцевих рад;
Про затвердження програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки.

3. Проектів Указів Президента України – 2:

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 35:

З них:
Наказ Міністерства фінансів "Про затвердження Порядку здійснення дострокового погашення довгострокових державних облігацій з достроковим погашенням";
Накази Фонду державного майна "Про затвердження Положення про проведення атестації керівників виконавчих органів акціонерних товариств, у тому числі холдінгових компаній, у статутному фонді яких державна частка перевищує 50 відсотків", "Про затвердження Положення про Єдину інформаційну систему з обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішенням органів виконавчої влади";
Наказ Державного комітету з будівництва та архітектури "Про затвердження Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України";
Наказ Державного комітету статистики "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження з питань соціального захисту населення";
Наказ Міністерства освіти і науки "Про затвердження Положення про Всеукраїнську координаційно-методичну раду з питань розвитку дитячо-юнацького туризму, краєзнавства і екскурсій";
Наказ Міністерства юстиції "Про внесення змін до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України".

Об'єднань громадян – 5:

З них:
Українська асоціація фахівців трудового права;
Всеукраїнська громадська організація "Спілка захисту селян і економічного відродження села";
Громадська організація "Пенітенціарне товариство України".Крім того :


Видано чергові номери інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”, журналу “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”.

На попередню сторінку