З 4 по 10 червня 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 4 по 10 червня 2004 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 3:

З них:
Про державну програму зайнятості населення на 2005-2008 роки.

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 7:  

З них:
Про підвищення рівня пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб.

3. Проектів Указів Президента України – 2:  

З них:
Про Національну програму діяльності державних органів у сфері протидії організованій злочинності і корупції на період до 2010 року.


ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 21:

З них:
Постанови Національного банку "Про внесення змін до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій", "Про внесення змін до Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти";
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, Фонду державного майна, Державного комітету статистики "Про затвердження структури Реєстру об'єктів державної власності, які використовуються у сфері господарської діяльності";
Накази Державного комітету по земельних ресурсах "Про внесення змін до Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок", "Про затвердження Інструкції з оформлення органами Державного комітету України по земельних ресурсах матеріалів про адміністративні правопорушення".

Об'єднань громадян – 6:

З них:
Міжнародне об'єднання "Таланти третього тисячоліття";
Міжнародна громадська організація "Товариство Україна-Чорногорія";
Всеукраїнська громадська організація "Захист споживачів".Крім того :


Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".

На попередню сторінку