З 11 по 17 червня 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 11 по 17 червня 2004 року  заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 14:

З них:
Про систему валютного регулювання і валютного контролю;
Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік";
Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і запровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;
Про внесення змін до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб";
Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування";
Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість";
Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати".

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 17:  

З них:
Про удосконалення механізму контролю за регулюванням цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій;
Про заборону ввезення на митну територію України товарів українського походження як давальницької сировини;
Про невідкладні заходи з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в зимових умовах 2004-2005 року;
Про затвердження державної програми соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, на 2004-2006 роки.


ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 30:

З них:
Наказ Державного казначейства "Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками";
Наказ Фонду державного майна "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності та надання довідок з нього";
Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про затвердження змін і доповнень до Положення про порядок проведення перевірок банків-учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб";
Наказ Державного комітету ядерного регулювання, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи "Про затвердження Плану реагування на радіаційні аварії".


Крім того :


Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".

На попередню сторінку