З 18 по 25 червня 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 18 по 25 червня 2004 року  заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 3:

З них:
Про внесення змін до Закону України "Про прожитковий мінімум";
Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язковий військовий обов'язок і військову службу".

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 8:  

З них:
Про Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2005 рік;
Про внесення змін до Положення про формування кадрового резерву для державної служби;
Про представника Національного центрального бюро Інтерполу в Україні в Міжнародній організації кримінальної поліції - Інтерпол.

3. Проектів Указів Президента України - 1:

Про заснування стипендії Президента України талановитим студентам та молодим ученим.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 36:

З них:
Постанова Національного банку "Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду";
Накази Міністерства праці та соціальної політики "Про внесення змін до Порядку надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні", "Про умови оплати праці працівників Центру сприяння інституційному розвитку державної служби", "Про умови оплати праці працівників Українського державного фонду підтримки фермерських господарств та його регіональних відділень";
Накази Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг "Про затвердження Положення про особливості забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування у разі реорганізації страховиків", "Про затвердження Порядку надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування із страховиками (перестраховиками) нерезидентами до Держфінпослуг";
Наказ Міністерства юстиції "Про внесення змін та доповнень до Інструкції про проведення виконавчих дій";
Наказ Державного комітету природних ресурсів "Про затвердження Порядку переоформлення та видачі дублікатів спеціальних дозволів на користування надрами".

Об'єднань громадян - 7:

З них:
Партія "ВІДРОДЖЕННЯ";
Міжнародний Благодійний Фонд "Мир Україні";
Міжнародний Чорнобильський Фонд;
Міжнародна Ліга інвалідів внаслідок катастроф, нещасних випадків та військових дій "Солідарність-30";
Громадська організація "Всеукраїнське авторське товариство".


Крім того :


Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".

На попередню сторінку