З 25 червня по 1 липня 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 25 червня по 1 липня 2004 року  заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 7:

З них:
Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності;
Про державне мито;
Про управління об'єктами державної власності;
Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна".

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 12:  

З них:
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення контролю за наявністю страхових сертифікатів "Зелена картка;
Про підвищення ефективності функціонування системи державних закупівель;
Про порядок здійснення контролю за виконанням програм створення виробничих потужностей і робочих місць підприємств з виробництва автомобілів, мотоциклів або комплектуючих виробів і запасних частин;
Про закупівлю товарів та послуг в галузі кінематографії за державні кошти;
Про схвалення Державної програми розвитку та реформування гірничо-металургійного комплексу України до 2011 року.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 30:

З них:
Наказ Державного комітету з нагляду за охороною праці "Про затвердження Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці";
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг "Про затвердження методики формування небанківськими установами резерву для покриття ризиків неповернення основного боргу за кредитами, гарантіями, поруками, придбаними цінними паперами, іншими видами заборгованості, визнаними нестандартними";
Наказ Міністерства промислової політики "Про затвердження Порядку визначення та затвердження обсягів увезення товарів (включаючи машинокомплекти) на митну територію України, складу машинокомплектів та технічних описів складових компонентів машинокомплектів, які використовувалися для будівництва та виробничої діяльності підприємств з виробництва автомобілів і комплектуючих виробів до них";
Постанова Національного Банку України "Про затвердження змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах";
Накази Державної податкової адміністрації "Про затвердження Змін до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору" та "Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами";
Наказ Державного комітету з будівництва та архітектури "Про затвердження Положення про атестаційну комісію підприємств міського електротранспорту з визначення кваліфікації водіїв трамвая та тролейбуса";
Наказ Міністерства промислової політики "Про затвердження Положення про технічне обслуговування устаткування підприємств гірничо-металургійного комплексу".

Об'єднань громадян - 1:

З них:
Міжнародна благодійна організація "Інститут розвитку територіальних громад".


Крім того :


Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".

На попередню сторінку