З 2 по 8 липня 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 2 по 8 липня 2004 року  заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 5:

З них:
Про відповідальність за шкоду, завдану дефектною продукцією;
Про загальну безпеку продукції;
Про внесення змін до п.7 ст.6 Закону України "Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист".

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 9:  

З них:
Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок створення відкритих акціонерних товариств на базі майна об'єктів незавершеного будівництва;
Про закупівлю товарів, робіт та послуг в рамках авансу позики для підготовки проекту "Фонд муніципального розвитку кредитного ринку України" (Програма розвитку муніципального кредитного ринку);
Про Порядок реалізації положень статей 5 та 2 угод про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності з питань продажу, обміну, оренди, передачі власності у заклад, безкоштовної передачі або на договірних засадах своєї власності іншій стороні, її фізичним та юридичним особам;
Про внесення змін до пункту 97 Положення про використання повітряного простору України.

3. Проектів Указів Президента України - 1.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 42:

З них:
Наказ Міністерства у справах сім'ї, дітей та молоді "Про затвердження Порядку повернення дітей, які самовільно залишили сім'ї та заклади соціального захисту, до місць їх постійного проживання (перебування)";
Наказ Міністерства аграрної політики "Про внесення доповнення до Правил любительського та спортивного рибальства";
Наказ Державної митної служби "Про внесення змін і доповнень до класифікаторів, що використовуються при заповнені граф вантажної митної декларації";
Наказ Міністерства палива та енергетики "Про внесення змін і доповнень до Положення про грошове забезпечення особового складу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості";
Наказ Міністерства промислової політики "Про затвердження Порядку погодження видачі ліцензії на експорт продуктів (напівфабрикатів) з кольорових металіві їх сплавів, а також виробів з використанням цих металів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2004 році";
Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні";
Наказ Міністерства аграрної політики "Про затвердження Технічного регламенту зернового складу";
Постанова Національного банку України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ з питань здійснення операцій з використанням платіжних карток";
Наказ Міністерства оборони "Про затвердження Положення про вищі військові навчальні заклади Збройних Сил України";
Наказ Міністерства аграрної політики "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення виконавців програми розвитку хмелярства, що фінансується з державного бюджету";
Наказ Міністерства промислової політики "Про затвердження Положення з проектування гірничодобувних підприємств України та визначення запасів корисних копалин за ступенем підготовленості до видобутку".

Об'єднань громадян - 5:

З них:
Всеукраїнська громадська організація "Глобальна федерація таеквондо України";
Всеукраїнська асоціація громадських організацій "Українська Гельсінська спілка з прав людини";
Всеукраїнська громадська організація "Національна сільськогосподарська палата України".

Крім того :


Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".

На попередню сторінку