З 9 по 22 липня 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 9 по 22 липня 2004 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 7:

З них:
Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків";
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України;
Про внесення змін до Закону України "Про страхування".

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 8:

З них:
Про подальше забезпечення державного контролю за положенням Закону України "Про дорожній рух";
Про внесення змін до Правил ввезення транспортних засобів на територію України;
Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне водокористування.

3. Проектів Указів Президента України - 2.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 61:

З них:
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції "Про порядок видачі ліцензій на ввезення цукру-сирцю з тростини в 2004 році";
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей";
Наказ Міністерства освіти і науки "Про внесення змін до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями";
Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження змін до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України"; Наказ Міністерства внутрішніх справ "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення стажу служби для виплати відсоткової надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ";
Наказ Міністерства праці та соціальної політики "Про встановлення розміру компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування";
Наказ Міністерства охорони здоров'я "Про проведення спільних протитуберкульозних заходів серед тимчасово затриманих та взятих під варту осіб, які тримаються у спеціальних установах органів внутрішніх справ у терміни, установлені законодавством України";
Наказ Державної митної служби "Про затвердження Положення про встановлення надбавок посадовим особам та працівникам митної служби"; Постанова Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам";
Наказ Державного комітету з питань житлово-комунального господарства "Про затвердження Правил визначення вартості робіт з ремонту устаткування та обладнання, які виконуються на об'єктах житлово-комунального господарства.

Об'єднань громадян - 9:

З них:
Всеукраїнська громадська дитяча організація "Всеукраїнська піонерська організація ім. В.І. Леніна";
Всеукраїнська громадська організація "Асоціація дитячого волейболу України";
Міжнародна громадська організація "Східноєвропейська асоціація боксу".

Крім того :


Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".

На попередню сторінку