з 6 по 12 серпня 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 6 по 12 серпня 2004 року  заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 1:

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 23:

З них:
Про Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2005 рік;
Про затвердження положення про порядок забезпечення суддів житлом;
Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України;
Про деякі питання координації правового та соціального захисту осіб, звільнених з місць позбавлення волі та бездомних громадян.

3. Проектів Указів Президента України - 2.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 32:

З них:
Постанова Національного банку "Про затвердження граничного ліміту на вивезення за межі України валюти України";
Постанова Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття "Про затвердження Порядку проведення органами державної служби зайнятості - робочими органами виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття списання безнадійного боргу зі сплати страхових внесків в процесі провадження судом справи про банкрутство";
Наказ Державної податкової адміністрації, Державної митної служби "Про затвердження порядку взаємодії митних і податкових органів при організації та проведенні спільних планових і позапланових перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності";
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про порядок заміни компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду у разі заміни компанії з управління активами шляхом передачі сукупності активів та зобов’язань, що становлять пайовий інвестиційний фонд, іншій компанії з управління активами";
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг "Про затвердження Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду";
Наказ Міністерства фінансів "Про встановлення розміру річної відсоткової ставки доходу";
Постанова Пенсійного фонду "Про затвердження Порядку формування та подання органами Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування";
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища "Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію з охорони довкілля Північно-західного регіону Чорного моря".


Об'єднань громадян - 10:

З них:
Всеукраїнська політична партія "БРАТСТВО";
Всеукраїнська громадська організація "Конфедерація громадських організацій України";
Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Українська Народна Молодь";
Всеукраїнський благодійний фонд "З добром до людей";
Благодійна організація "Фонд підтримки реформ";
Представництво Всесвітньої асоціації юристів Центру "Мир у світі через право" в Україні.

Крім того :


Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".

На попередню сторінку