з 20 по 26 серпня 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 20 по 26 серпня 2004 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1. Проектів Законів України – 3:

З них:
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 7:

З них:
Про внесення змін до Порядку перерахування в 2004 році деяких субвенцій на надання пільг, субсидій та компенсацій за рахунок надходження до загального фонду державного бюджету рентної плати за транзитне транспортування природного газу і за природний газ, що видобувається в Україні;
Про затвердження Положення про Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту міністерств України.

3. Проектів Указів Президента України – 1.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 23:

З них:
Постанова Національного банку "Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні";
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду";
Наказ Міністерства освіти і науки "Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах".

Об'єднань громадян - 8:

З них:
Міжнародна громадська організація "Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи";
Всеукраїнська громадська організація "Український правовий союз";
Представництво Регіонального громадського фонду розвитку зв'язків з зарубіжними країнами.

Крім того :


Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".

На попередню сторінку