з 27 серпня по 2 вересня 2004

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 27 серпня по 2 вересня 2004 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1. Проектів Законів України – 3:

З них:
Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
Про чисельність Збройних Сил України на 2005 рік.

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 16:

З них:
Про затвердження Положення про Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації;
Про Міжвідомчу координаційну раду з питань промислової політики;
Про затвердження Державної програми розвитку техніки та технологій надвисоких частот на 2005-2009 роки;
Про доповнення переліку категорій працівників, яким може бути надано службове жилі приміщення;
Про доповнення п. 2 переліку центральних органів виконавчої влади, у яких в межах установленої чисельності працівників вводиться посада першого заступника керівника у зв'язках з Верховною Радою України.

3. Проектів Указів Президента України – 1.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 42.

Крім того :

3 вересня 2004 року відбудеться виїзне засідання Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення у м. Херсон.

Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".

На попередню сторінку