з 10 по 16 вересня 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 10 по 16 вересня 2004 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1. Проектів Законів України – 3:

З них:
Про внесення змін до Закону України "Про "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку";
Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду".

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 7:

З них:
Про затвердження Положення про порядок та граничні розміри компенсації витрат, пов’язаних з розглядом цивільних справ;
Про утворення Національної акціонерної компанії "Вугілля України";
Про підвищення ефективності використання вантажних вагонів у народному господарстві України;
Про затвердження загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 39

З них:
Наказ Міністерства освіти і науки "Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів";
Наказ Державного комітету з державного матеріального резерву "Про затвердження Порядку визначення цін при закупівлі та відпуску матеріальних цінностей державного резерву";
Наказ Міністерства аграрної політики "Про затвердження Інструкції про порядок проведення робіт з відтворення водних живих ресурсів";
Наказ Міністерства культури і мистецтв "Про затвердження Положення про Міжнародний фестиваль "Київ Музик фест".

Крім того :

Видано чергові номери інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”, журналу “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”.

На попередню сторінку