з 17 по 23 вересня 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 17 по 23 вересня 2004 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1. Проектів Законів України – 2:

З них:
Про корпоратизацію державних підприємств.

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 6:

З них:
Про затвердження Концепції розвитку та реструктуризації системи урядового фінансового контролю та аудиту в Україні;
Про внесення змін та доповнень до Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 41

З них:
постанова Національного Банку України "Про внесення зміни до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України";
наказ Державної податкової адміністрації "Про внесення змін до додатка до Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку";
наказ Міністерства аграрної політики України і Міністерства фінансів України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України та Міністерства фінансів України від 17 квітня 2003 року № 113/299 "Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу";

Крім того :

Видано чергові номери інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”, журналу “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”.

На попередню сторінку