Інформація для закладів, які бажають здійснювати підготовку арбітражних керуючих

Наказом Міністерства юстиції України від 12.09.2011 № 2094/5 «Про затвердження Положення про систему підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.09.2011 за № 1084/19822, визначено порядок підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

Відповідно до пункту 2.2 розділу ІІ Положення про систему підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) заклад, який має намір проводити підготовчі курси, подає до Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України письмове повідомлення, до якого додаються засвідчені у встановленому порядку документи або копії документів, що підтверджують відповідність вимогам: надання освітних послуг у сфері вищої освіти; здійснення підготовки або підвищення кваліфікації фахівців за напрямами (спеціальностями) або “Право”, або “Економіка та підприємництво”, або “Менеджмент і адміністрування”, або “Державне управління”; наявність третього або четвертого рівня акредитації за одним із вказаних напрямів (спеціальностей) протягом не менше трьох років або наявність досвіду з проведення навчання або підвищення кваліфікації фахівців вузькоспеціалізованих профілів спільно з центральними органами виконавчої влади за цими напрямами (спеціальностями) не менше 10 років.

Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55 затверджено Національний стандарт України “Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003”, який набрав чинності 01.09.2003 (далі – Стандарт). Пункт 5.27 Стандарту зазначає, що відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів “Згідно з оригіналом”, назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії. Підпис уповноваженої особи засвідчують відбитком печатки підприємства, установи, організації, що надає такий документ (пункт 5.26 Стандарту).

Оскільки підпунктом 4 пункту 2.1 розділу ІІ Положення передбачено наявність у закладі певного досвіду надання освітніх послуг, рекомендуємо всім закладам, які мають намір проводити підготовчі курси, надсилати до Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України документи із врахуванням даної вимоги.

У разі якщо заклад не проводить підготовчі курси протягом року з моменту його включення до переліку закладів, які проводять підготовчі курси, що розміщений на офіційному веб-сайті Мін’юсту України в мережі Інтернет, він виключається з цього переліку, про що Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України повідомляє його інформаційним листом.

Відповідно до пунктів 3.2, 3.3 розділу ІІІ Положення на кожний підготовчий курс складається навчальний план проведення підготовчих курсів, що надсилається на погодження Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України не пізніше ніж за 30 днів до початку підготовчих курсів.

Звертаємо увагу навчальних закладів (установ) на те, що при комплектуванні груп для проведення підготовчих курсів слід дотримуватися вимог, передбачених пунктами 1.3 та 1.4 розділу І Положення про систему підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.09.2011 № 2094/5, а саме: при подачі документів особою, яка бажає пройти підготовчі курси, для укладення договору між нею та навчальним закладом (установою) необхідно витребовувати копії дипломів про вищу юридичну або вищу економічну освіту та копії документів або документи, що підтверджують наявність у особи стажу роботи за спеціальністю не менше трьох років.

При надсиланні навчальним закладом (установою) до Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України інформації про кількість осіб, які проходитимуть підготовчі курси (відповідно до пункту 3.7 розділу ІІІ Положення), слід зазначати, що при комплектуванні групи було дотримано вимоги пункту 1.3 розділу І Положення.

Одночасно наголошуємо, що кількість осіб, які проходитимуть підготовчі курси, яка вказується у повідомленні навчального закладу (установи), що надсилається не пізніше ніж за 2 дні до початку проведення підготовчих курсів до Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України повинна бути остаточною і відповідати кількості осіб, що фактично проходитимуть підготовчі курси. Не допускається доукомплектування чи зменшення кількості осіб, які проходитимуть підготовчі курси під час їх проведення. Тобто, начальному закладу (установі), який планує проводити підготовчі курси рекомендуємо включати в список осіб, які проходитимуть такі курси лише тих осіб, які завчасно уклали договір та здійснили відповідну оплату. У разі зміни кількості осіб, які проходитимуть підготовчі курси менше ніж за 2 дні до їх початку чи під час їх проведення, просимо повідомляти Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України інформаційним листом із зазначенням причин таких змін.