з 15 по 21 жовтня 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 15 по 21 жовтня 2004 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:

1. Проектів Законів України – 10:

З них:

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік";

Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств - платників фіксованого сільськогосподарського податку;

Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість";

Про внесення змін до Закону України "Про режим іноземного інвестування".

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 37:

З них:

Про затвердження Методики обчислення втрат доходів Державного бюджету України та місцевих бюджетів від надання податкових пільг;

Про затвердження Порядку використання Державного бюджету України для надання одноразової грошової допомоги переселенцям, які створюють фермерське господарство у трудонедостатніх населених пунктах;

Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2005 - 2007 роки;

Про підвищення ефективності функціонування системи державних закупівель;

Питання створення територіальних управлінь Рахункової палати;

Про утворення Української академії бізнесу та підприємництва;

Про надання адресної грошової допомоги педагогічним працівникам із числа молодих фахівців, які направляються для роботи у навчальні заклади;

Про затвердження Положення про Систему регулювання на кризові ситуації, спричиненні терористичними актами.

3. Проектів Указів Президента України – 2.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Об’єднань громадян – 1.

Крім того:

Видано чергові номери інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”, журналу “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”.


На попередню сторінку