з 22 по 28 жовтня 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 22 по 28 жовтня 2004 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:

1. Проектів Законів України – 4:

З них:

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати;

Про Концепцію державної політики в галузі культури на 2005 - 2007 роки.

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 7:

З них:

Про внесення змін і доповнень до Порядку призначення та проведення комплексних виплат у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців Державної прикордонної служби.

3. Проектів Указів Президента України – 1:

Про заходи спрощення процедури державного контролю в пунктах пропуску через державний кордон.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

нормативно-правових актів - 71:

З них:

Постанова Національного банку "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України";

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про діяльність саморегулівної організації ринку цінних паперів, яка об’єднує компанії з управління активами";

Спільний наказ Фонду державного майна, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції "Про затвердження Типового статуту відкритого акціонерного товариства, створеного шляхом корпоратизації підприємства, яке не підлягає приватизації";

Спільний наказ Державної податкової адміністрації, Міністерства внутрішніх справ "Про затвердження порядку унесення відмітки до паспорта громадянина України щодо ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків та інших обов’язкових платежів";

Спільний наказ Міністерства освіти і науки та Державного комітету у справах національностей та міграції "Про затвердження Типового положення про культурно-освітній центр національних меншин України";

Накази Міністерства юстиції "Про внесення змін до Положення про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна", "Про внесення змін до Інструкції про проведення виконавчих дій", "Про затвердження нових зразка та опису спеціальних бланків нотаріальних документів".

Крім того:

Видано чергові номери інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”, журналу “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”.


На попередню сторінку