з 29 жовтня по 4 листопада 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 29 жовтня по 4 листопада 2004 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:

1. Проектів Законів України – 11:

З них:

Про систему валютного регулювання і валютного контролю;

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій;

Про виховання дітей та молоді;

Про порядок надання гарантій митним органам.

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 26:

З них:

Про забезпечення фінансування додаткових витрат на організацію роботи Пенсійного фонду України;

Про затвердження Типового положення про Управління (Головне управління) промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку обласної (міської) державної адміністрації;

Про внесення змін до переліку органів ліцензування;

Про затвердження положення про систему Національних електронних інформаційних ресурсів;

Про акваторії морських торговельних портів;

Про центри післядипломної освіти державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій.

3. Проектів Указів Президента України – 3:

Про затвердження Положення про державний комітет фінансового моніторингу України;

Про внесення змін до Положення про Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

нормативно-правових актів - 22:

З них:

Постанови Національного банку "Про затвердження Положення про порядок здійснення в грошовій формі іноземних інвестицій в Україну та повернення іноземному інвестору його інвестиції, а також репатріації прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні", "Про затвердження Правил здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб";

Накази Міністерства юстиції "Про затвердження Положення про Центр європейського та порівняльного права", "Про впорядкування процесу здійснення експертизи проектів законів України та інших нормативно-правових актів на предмет їх відповідності acquis communautaire";

Наказ Фонду державного майна "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна".

Об'єднань громадян – 2:

Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Європейська інтеграція";

Міжнародний благодійний фонд "Хоспіс Україна".

Крім того:

Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".


На попередню сторінку