з 5 по 11 листопада 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 5 по 11 листопада 2004 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:

1. Проектів Законів України – 3:

Про гарантійний фонд Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень;

Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ.

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 17:

З них:

Про заходи щодо підвищення ефективності управління державними коштами;

Про затвердження заходів з реалізації Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту у 2005 році.

3. Проектів Указів Президента України – 1.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

нормативно-правових актів - 28:

З них:

Постанови Національного банку "Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України", "Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України", "Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу";

Наказ Державного комітету по земельних ресурсах "Про затвердження Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок";

Наказ Міністерства юстиції "Про внесення змін і доповнень до наказу Міністра юстиції України від 15.07.97 № 285/7-а "Про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів".

Об'єднань громадян – 14:

З них:

Громадська організація "Міжнародний комітет боротьби з організованою злочинністю, тероризмом та корупцією";

Громадська організація "Всеукраїнська організація - Українське товариство "Зелена планета";

Міжнародна благодійна організація "Планета милосердя";

Міжнародний благодійний фонд "Друзі - дітям Чорнобиля";

Постійно діючий Київський Третейський суд;

Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїнській громадській організації "Спілка третейських судів України";

Постійно діючий Третейський суд при Торгово-промисловій палаті України.

Крім того:

Видано чергові номери інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”, журналу “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”.


На попередню сторінку