З 12 по 18 листопада 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 12 по 18 листопада 2004 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:

1. Проектів Законів України – 7:

З них:

Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість";

Про обов’язкове пенсійне забезпечення окремих категорій осіб через професійні та корпоративні пенсійні фонди;

Про внесення змін до статей 181, 182 Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми".

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 15:

З них:

Про внесення змін до Порядку зарахування сум податків на спеціальні рахунки та їх використання технологічним парком;

Про порядок участі представників громадських організацій у спостереженнях за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, та у спостереженнях зі зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства;

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ.

3. Проектів Указів Президента України – 1.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

нормативно-правових актів - 2.

Об'єднань громадян – 1:

Громадська організація "Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів.

Крім того:

Видано чергові номери інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”, журналу “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”.


На попередню сторінку