З 19 по 25 листопада 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 19 по 25 листопада 2004 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:

1. Проектів Законів України – 11:

З них:

Повітряний кодекс України;

Про гарантійний фонд державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень;

Про внесення змін до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";

Про внесення змін до Закону України "Про поліпшення матеріального становища інвалідів війни";

Про дисциплінарний статут органів і підрозділів цивільного захисту.

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 11:

З них:

Про утворення Координаційної ради з питань розвитку господарської діяльності;

Про затвердження та організацію виконання Державної програми розвитку вітчизняного ринку офтальмологічної продукції;

Про внесення змін до Положення про кримінальну міліцію у справах неповнолітніх.

3. Проектів Указів Президента України – 2.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

нормативно-правових актів - 37:

З них:

Постанови Національного банку "Про затвердження змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства", "Про затвердження змін до Тимчасового положення про Національну систему масових електронних платежів", "Про внесення зміни до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України";

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг "Про встановлення виду державних цінних паперів, які можуть придбавати кредитні спілки";

Наказ Державної податкової адміністрації "Про внесення змін до Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків".

Крім того:

Видано чергові номери інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”, журналу “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”.


На попередню сторінку