З 26 листопада по 2 грудня 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 26 листопада по 2 грудня 2004 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:

1. Проектів Законів України – 7:

З них:

Про внесення змін до Закону України "Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів";

Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування;

Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду";

Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 19:

З них:

Про утворення Державної іпотечної установи;

Про затвердження Комплексної програми проти дії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, на 2005 рік;

Про додаткові заходи щодо забезпечення пенсійних виплат органами Пенсійного фонду України;

Про затвердження Порядку вирахування страхового відшкодування утриманцям у зв’язку із смертю годувальника в результаті дорожньо-транспортної пригоди;

Про застосування окремих положень порядку обчислення та внесення до державного бюджету рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат.

3. Проектів Указів Президента України – 3.

З них:

Про затвердження Положення про порядок надання доступу до державної таємниці іноземцям та особам без громадянства;

Про Комплексну програму розвитку Національної академії державного управління при Президентові України на 2005 - 2009 роки.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

нормативно-правових актів - 34:

З них:

Наказ Міністерства фінансів "Про затвердження Правил комісійної торгівлі ювелірними виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння";

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності Національним депозитарієм України та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку";

Наказ Міністерства праці та соціальної політики "Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття".

Об’єднань громадян - 2:

З них:

Українська асоціація керівників навчальних закладів з державного управління.

Крім того:

Видано чергові номери інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”, журналу “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”.


На попередню сторінку