З 10 по 16 грудня 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 10 по 16 грудня 2004 року заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:

1. Проектів Законів України – 4:

З них:

Про внесення змін до Закону України "Про кредитні спілки";

Про загальний військовий обов’язок і військову службу;

Про внесення змін до Закону України "Про планування і забудову території".

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 21:

З них:

Про порядок надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів із упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності;

Про затвердження Порядку відбору та фінансування об’єктів житлово-комунального господарства, реконструкція, будівництво та модернізація яких повністю або частково фінансується за рахунок коштів державного бюджету;

Про затвердження Державної програми соціального захисту ветеранів;

Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон у туристичні подорожі, на відпочинок та оздоровлення.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

нормативно-правових актів - 21:

З них:

Постанови Національного банку "Про здійснення операцій уповноваженими банками, які отримали банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями", "Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями в банках України", "Про затвердження Правил визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України";

Наказ Міністерства юстиції України "Про внесення змін до Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів";

Наказ Головного управління державної служби "Реєстр посад державних службовців".

Крім того:

Видано чергові номери інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”, журналу “Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку”.


На попередню сторінку