Довкілля

Дата акта Номер акта Вид акта Назва акта
19 листопада 2008 2008/98/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про відходи та скасування деяких Директив
27 червня 2001 2001/42/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля
23 квітня 2009 2009/34/ЄС ДИРЕКТИВА про спільні положення стосовно спільних положень для метрологічних приладів та методів метрологічного контролю
8 квітня 2008 2008/47/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ що вносить зміни до Директиви Ради 75/324/ЄЕС про наближення законів держав-членів щодо аерозольних розпилювачів з метою адаптації до технічного процесу
16 вересня 2009 1005/2009 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про речовини, що руйнують озоновий шар
2011/C 99/03 ПОВІДОМЛЕННЯ КОМІСІЇ Керівний документ про необов’язкове застосування статті 10c Директиви 2003/87/ЄC
19.1.2011 COM(2011) 13 РОБОЧИЙ ДОКУМЕНТ ПЕРСОНАЛУ КОМІСІЇ Що супроводжує Повідомлення Комісії Європейському Парламенту, Раді, Європейському соціально-економічному Комітету та Комітету Регіонів про Тематичну стратегію щодо запобігання відходам та їхньої переробки
24 грудня 2009 2010/2/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що визначає на підставі Директиви 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради перелік секторів та підсекторів, які можуть піддаватися значному ризику витоку вуглецю
12 листопада 2010 1031/2010 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ про визначення строків, адміністрування та інші аспекти продажу з аукціону квот на викиди парникових газів відповідно до Директиви 2003/87/ЄC Європейського Парламенту та Ради, яка впроваджує схему аукціону квот на викиди парникових газів в Співтоваристві
3 листопада 2006 2006/780/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про запобігання подвійного врахування знижок викидів парникових газів у рамках торговельної схеми викидами Співтовариства для проектної діяльності в рамках Кіотського Протоколу відповідно до Директиви 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради
15 липня 1975 ОВ С168, 25.7.1975, с.5 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ про адаптацію до технічного прогресу Директив чи інших правил Спільноти про захист та вдосконалення довкілля
16 червня 1988 88/С 170/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ про вивіз із Співтовариства і ввезення в Співтовариство певних небезпечних хімічних речовин
21 грудня 1988 89/С 9/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ про трансграничні перевезення небезпечних відходів у треті країни
24 червня 1975 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ стосовно зміненого переліку забруднювачів другої категорії, які необхідно вивчити я частину програми дій з питань довкілля Європейських Співтовариств
25 лютого 1992 92/С 59/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ про майбутню політику Співтовариства щодо берегової зони
25 січня 1988 88/C 30/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ з програми дій Співтовариства у боротьбі із забрудненням довкілля кадмієм
26 червня 1975 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ про розширення повноважень Консультативного Комітету для управління програмою "З обробки та зберігання радіоактивних відходів” (пряма дія) і "З управління та зберігання радіоактивних відходів "
28 січня 1991 91/С 33/02 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ щодо Зеленої книги про міське довкілля
29 травня 1986 86/С 184/01 РЕЗОЛЮЦІЯ щодо програми дій Європейських Співтовариств у галузі токсикології з метою захисту здоров’я
3 березня 1975 Резолюція Ради про енергію та довкілля
6 травня 1994 94/С 135/02 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ про стратегію Співтовариства по управлінню єдиною прибережною зоною
7 жовтня 1997 97/С 321/02 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ щодо угод про довкілля
7 жовтня 1997 97/С 321/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ про складання, впровадження та набуття чинності закону Співтовариства про довкілля
24 лютого 1997 97/C 76/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ щодо стратегії Співтовариства з управління відходами
26 червня 1975 75/406/ Євратом Рішення Ради що ухвалює програму управління радіоактивними відходами та їх зберігання
3 березня 1975 75/438/ЄЕС РІШЕННЯ РАДИ про участь Співтовариства в Тимчасовій комісії, яка заснована на підставі резолюції № III конвенції по запобіганню забруднення моря з наземних джерел
21 квітня 1976 76/431 / ЄЕС РІШЕННЯ КОМІСІЇ по управлінню відходами
27 червня 1985 85/336/ЄЕС РІШЕННЯ РАДИ стосовно доповнення щодо кадмію в Додатку IV Конвенції про захист Рейну від хімічного забруднення
21 грудня 1984 85/71/ЄЕС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про список потенційно небезпечних хімічних речовин згідно з Директивою Ради 67/548/ЄЕС про зближення правових приписів, регламентів та адміністративних положень стосовно класифікації, пакування і маркування небезпечних речовин
18 вересня 1986 86/479/ЄЕС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що засновує Консультативний Комітет з захисту довкілля у районах, які знаходяться під серйозною загрозою (Середземноморський басейн)
14 жовтня 1988 88/540/ЄЕС РІШЕННЯ РАДИ щодо прийняття Віденської конвенції про захист озонового шару і Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар
28 липня 1989 89/569/ЄEC РІШЕННЯ РАДИ з прийняття Європейським Економічним Співтовариством рішення/рекомендації ОЕСР щодо відповідності принципам належної лабораторної практики
21 травня 1991 91/274/ЄЕС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про перелік законодавчих актів Співтовариства згідно зі Статтею 10 Директиви Ради 90/220/ЄЕС
29 липня 1991 91/448/ЄЕС РІШЕННЯ КОМІСІЇ щодо настанов для класифікації, зазначених у статті 4 Директиви 90/219/ЄЕС
4 листопада 1991 91/596/ЄEC РІШЕННЯ РАДИ про формат надання підсумкової інформації, зазначений у Статті 9 Директиви Ради 90/220/ЄЕС, про навмисне вивільнення генетично модифікованих організмів у навколишнє середовище
11 лютого 1992 92/146/ЄEC РІШЕННЯ КОМІСІЇ про формат надання підсумкової інформації, зазначений у статті 12 Директиви Ради 90/220/ЄЕС
19 жовтня 1993 93/572/ЄEC РІШЕННЯ КОМІСІЇ про розміщення на ринку продукту, що містить генетично модифіковані організми, відповідно до cтатті 13 Директиви Ради 90/220/ЄEC
22 жовтня 1993 93/584/ЄEC РІШЕННЯ КОМІСІЇ щодо встановлює критерії спрощених процедур стосовно навмисного виведення у навколишнє середовище генетично модифікованих рослин відповідно до статті 6 (5) Директиви Ради 90/220/ЄEC
21 грудня 1993 94/10/EC РІШЕННЯ КОМІСІЇ про стандартну підсумкову форму для повідомлення про рішення надати еко-маркування Співтовариства
8 червня 1994 94/385/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про виведення на ринок продукту, що складається з генетично модифікованого організму - насіння стійкого до гербіциду тютюну сорту ITB 1000 OX - відповідно до статті 13 Директиви Ради 90/220/ЄEC
24 жовтня 1994 94/741/ЄЕС РІШЕННЯ КОМІСІЇ щодо анкет для звітів держав-членів відносно імплементації деяких Директив у секторі відходів (виконання Директиви Ради 91/692/ЄЕС)
24 листопада 1994 94/774/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про стандартну транспорту накладну, про яку йдеться у Регламенті Ради (ЄЕС) № 259/93 про нагляд і контроль за відвантаженнями відходів в межах, до та з Європейського Співтовариства
2 лютого 1996 96/149/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про визнання Ірландського стандарту IS310: Перша Редакція, що встановлює специфікації для систем управління станом довкілля, відповідно до статті 12 Регламенту Ради (ЄЕС) № 1836/93
2 лютого 1996 м РІШЕННЯ КОМІСІЇ про визнання Британського стандарту BS7750: 1994, що встановлює специфікації для систем управління станом довкілля, відповідно до статті 12 Регламенту Ради (ЄЕС) № 1836/93
2 лютого 1996 96/151/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про визнання Іспанського стандарту UNE 77-801(2)-94, що встановлює специфікації для систем управління станом довкілля, відповідно до статті 12 Регламенту Ради (ЄЕС) № 1836/93
6 лютого 1996 96/158/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про виведення на ринок продукту, що складається з генетично модифікованого організму - насіння стійкого до гербіциду гібриду рапсу (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1Bn x RF1Bn), відповідно до Директиви Ради 90/220/ЄЕС
3 квітня 1996 96/281/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про виведення на ринок генетично модифікованої сої (Glycine max L.) з підвищеною стійкістю до гербіциду гліфосату відповідно до Директиви Ради 90/220/ЄEC
17 квітня 1996 96/302/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про визначення формату надання інформації відповідно до статті 8 (3) Директиви Ради 91/689/ЄEC про небезпечні відходи
20 травня 1996 96/424/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про виведення на ринок генетично модифікованого стерильного цикорію чоловічої лінії (Cichorium intybus L.) з частковою стійкістю до гербіциду глуфосинату амонію відповідно до Директиви Ради 90/220/ЄEC
16 квітня 1997 97/264/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про визнання сертифікаційних процедур відповідно до статті 12 Регламенту Ради (ЄЕС) № 1836/93 від 29 червня 1993 року, що дозволяє добровільну участь компаній промислового сектору у програмі еко-менеджменту і аудиту Співтовариства
16 квітня 1997 97/265/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про визнання міжнародного стандарту ISO 14001:1996 та Європейського стандарту EN ISO 14001:1996, які встановлюють специфікацію для систем управління станом довкілля, відповідно до статті 12 Регламенту Ради (ЄЕС) № 1836/93 від 29 червня 1993 року, що дозволяє добровільну участь компаній промислового сектору у програмі еко-менеджменту і аудиту Співтовариства
28 січня 1997 97/129/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що встановлює ідентифікаційну систему для пакувальних матеріалів відповідно до Директиви 94/62/ЄC Європейського Парламенту і Ради про упаковку та її відходи
3 лютого 1997 97/138/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що встановлює формати для системи баз даних відповідно до Директиви 94/62/ЄC Європейського Парламенту і Ради про упаковку та її відходи
18 грудня 1996 97/266/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про формат інформації про запропоновані ділянки Natura 2000
1 квітня 1997 97/283/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про гармонізовані методи вимірювань для визначення концентрації діоксанів і фуранів у викидах в атмосферу згідно зі статтею 7 (2) Директиви 94/67/ЄС про спалювання небезпечних відходів
6 червня 1997 97/392/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про виведення на ринок генетично модифікованого рапсу (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF1) відповідно до Директиви Ради 90/220/ЄЕС
6 червня 1997 97/393/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про виведення на ринок генетично модифікованого рапсу (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF2) відповідно до Директиви Ради 90/220/ЄЕС
14 липня 1997 97/549/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про виведення на ринок T102-тесту (Streptococcus thermophilus T102) відповідно до Директиви Ради 90/220/ЄEC (Текст дотичний ЄЕП)
27 травня 1997 97/622/ЄЕС РІШЕННЯ КОМІСІЇ щодо анкет для звітів держав-членів щодо імплементації деяких директив у секторі відходів (виконання Директиви Ради 91/692/ЄЕС)
22 вересня 1997 97/640/ЄС РІШЕННЯ РАДИ що ухвалює від імені Співтовариства поправки до Конвенції про контроль за транскордонними перевезенням небезпечних відходів та їх утилізацією (Базельська Конвенція) згідно з Рішенням III/1 Конференції Сторін
23 січня 1997 97/98/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про виведення на ринок генетично модифікованої кукурудзи (Zea mays L.) із комбінованою модифікацією у вигляді інсектицидних властивостей, наданих геном Bt-ендотоксину, та підвищеної стійкості до гербіциду глуфосинату амонію, відповідно до Директиви Ради 90/220/ЄEC
12 лютого 1998 98/145/ЄС РІШЕННЯ РАДИ про затвердження від імені Співтовариства змін до Доповнень І та ІІ до Боннської Конвенції про захист мігруючих видів диких тварин, про які прийнято рішення на п’ятому засіданні Конференції сторін Конвенції
25 лютого 1998 98/184/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про опитувальний лист для звітів держав-членів щодо реалізації Директиви Ради 94/67/ЄС про спалювання небезпечних відходів (реалізація Директиви Ради 91/692/ЄЕС)
24 вересня 1998 2179/98/ЄC РІШЕННЯ про перегляд програми політики і дії щодо навколишнього середовища Європейського Співтовариства сталого розвитку «В напрямку екологічної стабільності»
22 квітня 1998 98/292/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про виведення на ринок генетично модифікованої кукурудзи (Zea mays L. лінії Bt-11) відповідно до Директиви Ради 90/220/ЄEC
22 квітня 1998 98/293/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про виведення на ринок генетично модифікованої кукурудзи (Zea mays L. Т25) відповідно до Директиви Ради 90/220/ЄEC
22 квітня 1998 98/294/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про виведення на ринок генетично модифікованої кукурудзи (Zea mays L. лінії MON 810) відповідно до Директиви Ради 90/220/ЄEC
26 червня 1998 98/433/ЄC РІШЕННЯ КОМІСІЇ про гармонізовані критеріїв щодо звільнення від зобов’язань відповідно до статті 9 Директиви Ради 96/82/ЄС щодо контролю за ризиками крупних аварій, пов'язаних з небезпечними речовинами
21 грудня 1998 98/746/ЄС РІШЕННЯ РАДИ про затвердження від імені Співтовариства змін до Доповнень ІІ та ІІІ до Бернської Конвенції про захист дикої природи і природних середовищ проживання у Європі, прийнятої на 17 засіданні Постійного комітету Конвенції
13 жовтня 1999 1999/698/ЕС РІШЕННЯ КОМІСІЇ яким визначено екологічні критерії для надання еко-маркування Співтовариства портативним комп’ютерам
9 грудня 1999 1999/847/ЄС РІШЕННЯ РАДИ про заснування програми дії Співтовариства у сфері цивільного захисту
8 лютого 1999 1999/177/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що засновує умови щодо часткового обмеження пластикової тари та пластикових піддонів стосовно рівня концентрації важких металів, встановленого Директивою 94/62/ЄС про упаковку та відходи від упаковки
9 квітня 1999 1999/314/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ щодо опитувального листа, пов'язаного з Директивою Ради 96/82/ЄС щодо контролю за ризиками крупних аварій, пов'язаних з небезпечними речовинами
3 червня 1999 1999/412/ЄЕС РІШЕННЯ КОМІСІЇ стосовно опитувального листа, що необхідний державам-членам для виконання зобов'язання по наданню звітів у відповідності зі статтею 41 (2) Регламенту Ради (ЄЕС) № 259/93
28 травня 1999 1999/427/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що засновує екологічні критерії для присудження екологічного ярлику Співтовариства миючим засобам для посудомийних машин
17 грудня 1999 2000/45/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для пральних машин
10 листопада 2000 2000/728/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ яким визначаються реєстраційні і річні внески за еко-маркування Співтовариства
10 листопада 2000 2000/729/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про стандартний контракт, що охоплює умови використання еко-маркування Співтовариства
10 листопада 2000 2000/730/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про заснування Ради з еко-маркування Європейського Союзу і її правил процедури
10 листопада 2000 2000/731/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що встановлює правила процедури Консультаційного Форуму переглянутої програми еко-маркування Співтовариства
3 травня 2000 2000/532/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що заміняє Рішення 94/3/ЄC, яке визначає список відходів відповідно до статті 1(а) Директиви Ради 75/442/ЄEC про відходи, та Рішення Ради 94/904/ЄС, яке визначає список небезпечних відходів відповідно до статті 1 (4) Директиви Ради 91/689/ЄЕС про небезпечні відходи
6 вересня 2000 2000/541/ЄC Рішення Комісії про критерії оцінювання національних планів згідно зі статтею 6 Директиви Ради 1999/13/ЄC
17 листопада 2000 2000/738/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ стосовно опитувального листа для звітів держав-членів про реалізацію Директиви 1999/31/ЄС про полігони відходів
19 лютого 2001 2001/171/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що визначає умови скорочення використовування скляних пакувальних матеріалів залежно від рівнів концентрації в них важких металів, як зазначено в Директиві 94/62/ЄС щодо пакувальних матеріалів та відходів пакування
4 травня 2001 2001/405/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що встановлює екологічні критерії для надання екологічного маркування Співтовариства паперовій санітарно-гігієнічній продукції
27 червня 2001 2001/523/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що встановлює екологічні критерії для надання еко-ярлика Співтовариства універсальним миючим засобам й миючим засобам для санвузлів
28 червня 2001 2001/524/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про публікацію рекомендацій для стандартів EN 13428:2000 EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 та 13432:2000 у Офіційному віснику Європейських Співтовариств у зв’язку з Директивою 94/62/ЄС про упаковку та пакувальні відходи
13.07.2001 2001/570/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про проект національних положень, про які повідомлено Федеративною Республікою Німеччиною, щодо обмеження продажу і використання органічних сполук, що містять олово
19 липня 2001 2001/607/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про встановлення екологічних критеріїв щодо присвоєння екологічних ярликів Співтовариства для миючих засобів для ручного миття
7 вересня 2001 2001/681/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про настанови до виконання Регламенту (ЄС) №761/2001 Європейського Парламенту і Ради, що дозволяють добровільну участь в організаціях при Співтоваристві екологічного менеджменту та аудиторських програм (ЕМАП)
28 серпня 2001 2001/687/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ із встановлення екологічних критеріїв для надання еко-маркування Співтовариства посудомийним машинам
28 серпня 2001 2001/688/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що встановлює екологічні критерії для надання екологічного ярлику Співтовариства засобам для покращення ґрунту і засобам, які прискорюють ріст
16 січня 2001 2001/68/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що засновує два основні методи вимірювання поліхлоридних дифенілів (PCBs) згідно з частиною (а) статті 10 Директиви Ради 96/59/ЄС про видалення поліхлоридних дифенілів та поліхлоридних терфенілів
17 жовтня 2001 2001/753/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про анкету для звітування державами-членами про впровадження Директиви 2000/53/ЄC Європейського Парламенту і Ради про автомобілі, строк служби яких скінчився
25 березня 2002 2002/272/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про встановлення екологічних критеріїв для надання еко-маркування Співтовариства твердим покриттям підлоги
28 грудня 2001 2002/11/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що ухвалює відповідно до Директиви Ради 92/43/ЄEC список місць, що мають значення для всього Співтовариства, в макаронезійському біогеографічному регіоні
19 лютого 2002 2002/151/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про мінімальні вимоги до свідоцтва про знищення транспортного засобу, що видається згідно зі статтею 5(3) Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/53/ЄС про транспортні засоби, строк експлуатації яких завершився
13 березня 2002 2002/227/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про підтвердження створення і введення в експлуатацію ізраїльської системи моніторингу за належною лабораторною практикою GLP
14 грудня 2001 2002/228/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про визнання п'яти ізраїльських випробувальних центрів, що відповідають вимогам системи забезпечення якості (GLP) у відповідних областях спеціалізації
18 березня 2002 2002/231/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про встановлення переглятутих екологічних критеріїв стосовно отримання знаку екологічного марковання Співтовариства для взуття і про внесення змін до Рішення 1999/179/ЄС
25 березня 2002 2002/255/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про встановлення екологічних критеріїв для надання екологічного марковання Співтовариства телевізорам
1 березня 2002 466/2002/ЄС Рішення про Програму дій Співтовариства з підтримки неурядових організацій, що діють у сфері захисту навколишнього природного середовища
17 липня 2002 2002/605/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про опитувальний лист щодо Директиви Ради 96/82/ЄС про контроль ризиків виникнення великомасштабних аварій за використання небезпечних речовин
3 вересня 2002 2002/739/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ яким визначено переглянуті екологічні критерії надання екомаркування Співтовариства для фарб та лаків, які використовуються у приміщенні, та внесено зміни до Рішення 1999/10/ЄС
3 вересня 2002 2002/740/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ яке встановлює переглянуті екологічні критерії для надання Співтовариством екологічного ярлика ліжковим матрацам та змінює Рішення 98/634/ЄС
4 вересня 2002 2002/741/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що встановлює переглянуті екологічні критерії для надання еко-ярлика Співтовариства копіювальному й графічному паперу, і яке змінює й доповнює Рішення 1999/554/ЄС
3 жовтня 2002 2002/812/ЄС РІШЕННЯ РАДИ що встановлює відповідно до Директиви 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради формат підсумкової інформації щодо розміщення на ринку генетично модифікованих організмів як продуктів або у продуктах
3 жовтня 2002 2002/813/ЄЕС РІШЕННЯ РАДИ що встановлює, відповідно до Директиви Європейського парламенту й Ради 2001/18/ЄС, підсумковий інформаційний формат для повідомлень про навмисне вивільнення в навколишнє середовище генетично модифікованих організмів для цілей, які відрізняються від цілей розміщення на ринку
31 жовтня 2002 2002/884/ЄC РІШЕННЯ КОМІСІЇ про національні положення щодо обмеження продажу і використання обробленої креозотом деревини, про які повідомлено Нідерландами згідно з частинами 4 і 5 статті 95 Договору ЄС
11 лютого 2003 2003/121/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ із встановлення екологічних критеріїв для надання екологічного маркування Співтовариства пилососам (зазначено під документом № С(2003) 114)
27 лютого 2003 2003/138/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що визначає стандарти кодового позначення компонентів і матеріалів транспортних засобів згідно з Директивою 2000/53/ЄС Європейського Парламенту і Ради про транспортні засоби, термін експлуатації яких завершився
11 березня 2003 2003/168/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про створення Правління Energy Star Європейського Співтовариства
14 лютого 2003 2003/200/EC РІШЕННЯ КОМІСІЇ що встановлює оновлені екологічні критерії для надання еко-маркування Співтовариства пральним миючим засобам, і яке змінює і доповнює Рішення 1999/476/ЄС
26 лютого 2003 2003/256/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про розподілення імпортних квот контрольованих речовин протягом періоду з 1 січня по 31 грудня 2003 року згідно з Регламентом (ЄС) № 2037/2000 Європейського Парламенту та Ради
14 квітня 2003 2003/287/EC РІШЕННЯ КОМІСІЇ що встановлює екологічні критерії для надання еко-маркування Співтовариства послугам з розміщення туристів
28 березня 2003 2003/316/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про визначення кількостей контрольованих речовин, використання яких дозволяється у Співтоваристві у 2003 р. згідно з Регламентом (ЄС) № 2037/2000 Європейського Парламенту та Ради
15 травня 2003 2003/367/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що визначає Регламент Правління Європейського Співтовариства Energy Star
7 липня 2003 2003/508/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про прийняття рішень Співтовариства щодо імпорту певних хімічних речовин відповідно до Регламенту (ЄС) № 304/2003 Європейського Парламенту і Ради та внесення змін до Рішень 2000/657/ЄC та 2001/852/ЄC
5 серпня 2003 2003/587/ЄC РІШЕННЯ КОМІСІЇ про відповідність системи пожежегасіння, що використовується на трейлерних паромах типу ’Finnsailor’ (IMO № 8401444) Директиві Ради 1999/35/ЄC від 29 квітня 1999
20 серпня 2003 2003/635/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що дозволяє державам-членам відповідно до Директиви 94/55/ЄС ухвалювати окремі відступи щодо перевезення автотранспортом небезпечних вантажів
29 вересня 2003 2003/701/ЄC РІШЕННЯ КОМІСІЇ що визначає відповідно до Директиви 2001/18/ЄC Європейського Парламенту і Ради формат надання результатів навмисного виведення у довкілля генетично модифікованих вищих рослин з метою, що не є виведенням на ринок
6 квітня 2004 2004/669/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про запровадження переглянутих екологічних критеріїв про надання екологічного маркування Співтовариства для холодильників, а також про внесення змін до Рішення 2000/40/ЄС
11 березня 2004 2004/249/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про анкету звітів держав-членів про імплементацію Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2002/96/ЕС про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО)
29 грудня 2003 2004/277/EC, Євратом РІШЕННЯ КОМІСІЇ що встановлює правила для імплементації Рішення Ради 2001/792/EC, Євратом, що засновує механізм Співтовариства для сприяння посиленому співробітництву у втручаннях з ціллю допомоги у сфері цивільного захисту
30 березня 2004 2004/312/ЄС РІШЕННЯ РАДИ про надання Чеській Республіці, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Словаччині і Словенії певних тимчасової часткової відміни положень Директиви 2002/96/ЄС про відходи електричного і електронного обладнання
26 квітня 2004 2004/486/ЄС РІШЕННЯ РАДИ про надання Кіпру, Мальті і Польщі певних тимчасових послаблень з Директиви 2002/96/ЄС про відходи електричного і електронного обладнання
19 липня 2004 2004/643/ЄC РІШЕННЯ КОМІСІЇ про розміщення на ринку, згідно з Директивою 2001/18/ЄC Європейського Парламенту та Ради, продукту маїсу, (Zea mays L. лінія NK603), генетично модифікованого для стійкості до гліфосату
22 грудня 2003 2004/69/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що ухвалює відповідно до Директиви Ради 92/43/ЄEC, список місць, що мають значення для всього Співтовариства, в альпійському біогеографічному регіоні
4 вересня 2003 2004/71/ЄC РІШЕННЯ КОМІСІЇ про визначальні вимоги до обладнання морського радіозв’язку, що раніше використовувалось на суднах не учасників SOLAS та для роботи в системах Всесвітнього Морського Оповіщення про Небезпеку та Аварійного Захисту (GMDSS)
20 грудня 2004 2004/890/ЄС РІШЕННЯ РАДИ про вихід Європейського Співтовариства з Конвенції про рибальство і збереження живих ресурсів в Балтійському морі і затоках
23 травня 2007 2007/364/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про розміщення на ринку відповідно до Директиви 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради, гвоздики садової (Dianthus caryophyllus L., лінія 123.2.38), генетично модифікованої для кольору квітки
8 грудня 1975 76/161/ЄЕС РІШЕННЯ РАДИ що засновує загальну процедуру встановлення та постійного оновлення переліку джерел інформації про довкілля у Співтоваристві
25 липня 1977 77/585/ЄЕС Рішення Ради щодо конвенції по захисту Середземного моря від забруднення і щодо протоколу по запобіганню забруднення Середземного моря від аварійного зливу кораблів і літаків
18 лютого 1980 80/237/ЄВРАТОМ РІШЕННЯ РАДИ про утворення Спеціального дорадчого комітету з переробки опроміненого ядерного пального
26 березня 1980 80/372/ЄЕС РІШЕННЯ РАДИ стосовно фреонів (хлор-фтор-вуглеводні) у навколишньому середовищі
14 грудня 1987 87/600/Євратом РІШЕННЯ РАДИ про домовленості Співтовариства про оперативний обмін інформацією у випадку радіаційної аварійної ситуації
24 червня 1993 93/389/ЄЕС РІШЕННЯ РАДИ про встановлення механізму моніторингу викидів СО2 та інших газів, що спричиняють парниковий ефект
14 вересня 1994 94/783/EC РІШЕННЯ КОМІСІЇ про заборону ПХФ згідно з повідомленням Федеративної Республіки Німеччина (аутентичним є лише текст, викладений німецькою мовою)
25 липня 1995 95/365/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що встановлює екологічні критерії для присвоєння екологічного ярлику Співтовариства миючим засобам для прання білизни
6 лютого 1970 70/157/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ про наближення законів держав-членів про припустимий рівень шуму і вихлопні системи автотранспортних засобів
7 листопада 1973 73/350/ЄЕС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ адаптуючись до технічного прогресу, Директива Ради від 6 лютого 1970 року про наближення законів держав-членів, що стосуються стандартів рівня шуму та системи вихлопу транспортних засобів
28 травня 1974 74/290/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ для приведення у відповідність Директиви 70/220/ЄЕС щодо наближення законів держав-членів щодо заходів, які вживаються проти забруднення повітря газами від автотракторних двигунів з примусовим запалюванням з технічним прогресом
16 червня 1973 75/439/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ про утилізацію відпрацьованих олив
15 грудня 1998 1999/C 56/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Стратегії лісівництва в Європейському Союзі
23 жовтня 2001 2001/80/ЄС ДИРЕКТИВА про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу з великих спалювальних установок
2 квітня 1979 79/409/ЄЕС РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ про захист диких птахів
7 травня 1990 90/C 122/02 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ відносно політики забруднення
17.10.2008 SEC(2008) 2619 ПОВІДОМЛЕННЯ КОМІСІЇ ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ, РАДИ, ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНО-СОЦІАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ТА КОМІТЕТУ РЕГІОНІВ Про проблеми знищення і деградації лісів у контексті протидії зміні клімату та скороченню біологічного різноманіття
18.5.2010 COM(2010)235 ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД КОМІСІЇ РАДІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТУ про майбутні заходи управління біовідходами в Європейському Союзі
17.10.2008 СОМ (2008) 645 ПОВІДОМЛЕННЯ КОМІСІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТУ, РАДІ, ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЕКОНОМІЧНО-СОЦІАЛЬНОМУ КОМІТЕТУ І КОМІТЕТУ РЕГІОНІВ Стосовно загроз знищення та деградації лісів для боротьби з кліматичними змінами та втратою біорізноманітності
15 листопада 1982 82/795/ЄЕС РІШЕННЯ РАДИ щодо консолідації запобіжних заходів стосовно фреонів у навколишньому середовищі
27 липня 1992 92∕446∕ЄЕС РІШЕННЯ РАДИ про анкети для директив для сектору водопостачання
18 липня 1994 94/505/ЄC РІШЕННЯ КОМІСІЇ щодо розміщення на ринку продукту, що містить ГМО, живої вакцини Nobi-Porvac Aujeszky (gl-, tk-), згідно зі статтею 13 Директиви Ради 90/220/ЄЕС
25 січня 1999 1999/176/Євратом РІШЕННЯ РАДИ про впровадження особливої програми дослідження наукової діяльності, яка проводяться Спільним дослідницьким центром через прямі дії для Європейського Співтовариства атомної енергетики
31 травня 1999 1999/391/EC РІШЕННЯ КОМІСІЇ стосовно запитальника відповідно до ДИРЕКТИВИ РАДИ ЕС №96/61 щодо комплексного попередження і контролю забруднення (IPPC) (Імплементація Директиви Ради 91/692/ЄЕС)
27 вересня 2000 2000/608/ЄC РІШЕННЯ КОМІСІЇ про керівні зауваження для здійснення оцінки ризиків, викладені у Додатку ІІІ Директиви 90/219/ЄEC про роботу з генетично модифікованими мікроорганізмами в контрольованих умовах
13 липня 2001 2001/599/ЄC РІШЕННЯ КОМІСІЇ про проект національних положень Королівства Нідерландів щодо обмеження продажу і використання креозоту
28 серпня 2001 2001/689/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ із встановлення екологічних критеріїв для надання екологічного маркування Співтовариства посудомийним машинам
23 жовтня 2001 2001/792/ЄС, Євратом РІШЕННЯ РАДИ яким встановлюється механізм Співтовариства щодо посилення співпраці у наданні допоміжних інтервенцій стосовно цивільного захисту
22 липня 2002 1600/2002/ЄС РІШЕННЯ про встановлення Шостої програми дій Співтовариства у сфері навколишнього природного середовища
15 травня 2002 2002/371/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про встановлення екологічних критеріїв для присвоєння знаку екологічного маркування Співтовариства текстильним продуктам і про внесення змін до Рішення 1999/178/ЄС
12 серпня 2002 2002/654/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що визначає механізм розподілу квот для виробників та імпортерів у гідрохлорофторокарботатів на період з 2003 до 2009 року за Регламентом (ЕЄС) № 2037/2000 Європейського Парламенту та Комісії
9 вересня 2002 2002/747/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про встановлення оновлених екологічних норм щодо