Захист прав споживачів

Дата акта Номер акта Вид акта Назва акта
10 жовтня 2011 2007/602/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ Про створення групи діалогу зацікавлених сторін у сферах охорони здоров'я та захисту прав споживачів
14 вересня 2011 954/2011 РЕГЛАМЕНТ Про вносення зміни до Регламенту (ЄС) № 2006/2004 про співробітництво між національними органами влади, відповідальними за виконання законів про захист прав споживачів
22 грудня 2006 2007/76/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ Про впровадження Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2006/2004 про співробітництво між національними органами влади, відповідальними за виконання законів про захист прав споживачів, стосовно взаємної допомоги
1 березня 2011/136/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ Про керівні положення для імплементації правил захисту даних у Системі співпраці з захисту споживачів
25 травня 1999 1999/44/ЄС ДИРЕКТИВА Про певні питання продажу та гарантії товару споживання
23 вересня 2002 97/7/ЄС ДИРЕКТИВА Про дистанційний маркетинг споживчих фінансових послуг та внесення змін до Директиви Ради 90/619/ЄEC та Директив 97/7/ЄC та 98/27/ЄC
14 січня 2009 2008/122/ЄС ДИРЕКТИВАА Про захист споживачів стосовно певних аспектів контрактів з таймшер (право володіння майном протягом відведеного часу), довгостроковими продуктами, пов’язаними із відпусткою, повторного продажу та обміну
23 квітня 2009 2009/22/ЄС ДИРЕКТИВА Про судові заборони на захист інтересів споживачів
18 червня 2009 2009/48 ДИРЕКТИВА Про безпеку іграшок
4 квітня 2001 2001/310/ЄС> РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ Про принципи діяльності позасудових органів, залучених до компромісного розв’язання суперечок за участю споживачів
18 квітня 2005 2005/317/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ Щодо надзвичайних заходів відносно недозволеного генетично модифікованого організму Bt10 у кукурудзяній продукції
21 квітня 2005 2005/323/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ Щодо необхідності відповідності заходів безпеки європейським стандартам плавучих виробів для відпочинку для використання на або у воді згідно з Директивою 2001/95/ЄC Європейського Парламенту та Ради
11 квітня 2005 2005/341/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ Щодо визначення екологічних критеріїв, а також пов’язаних із ними вимог до оцінки та перевірки для надання екологічного знаку Співтовариства персональним комп’ютерам
23 березня 2005 2005/342/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ Щодо запровадження виправлених екологічних критеріїв присвоєння екологічного маркування Співтовариства миючим засобам для ручного миття посуду
11 січня 2005 2005/34/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ Про встановлення гармонізованих стандартів тестування певних залишків в продуктах тваринного походження, імпортованих з країн третього світу
9 березня 2005 2005/195/ЄC РІШЕННЯ КОМІСІЇ Що стосується часткової невідповідності стандарту EN 71-1:1998 “Безпека іграшок – частина 1: механічні та фізичні властивості” необхідним вимогам безпеки Директиви Ради 88/378/ЄЕС
14 квітня 2005 2005/338/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ Про встановлення екологічних критеріїв привласнення еко-маркування Співтовариства на послуги палаткових таборів
27 березня 2005 2005/344/ЄC РІШЕННЯ КОМІСІЇ Про встановлення екологічних критеріїв для нагородження еко-маркуванням Співтовариства універсальних миючих засобів та миючих засобів санітарного призначення
23 травня 2005 2005/402/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ Щодо надзвичайних заходів що стосуються чілі, продуктів, які містять чілі, куркуми, а також пальмової олії
8 червня 2000 2000/31/ЄС ДИРЕКТИВА Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку
15 липня 1980 80/778/ЄЕС ДИРЕКТИВА Стосовно якості води, призначеної для споживання людьми
10 вересня 1984 84/450/ЄEC ДИРЕКТИВА Про наближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів щодо реклами, що вводить в оману
20 грудня 1985 85/577/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про захист споживачів щодо контрактів, укладених поза діловими приміщеннями
22 грудня 1986 87/102/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо наближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень про правила Спільноти щодо кредиту споживача
3 травня 1988 88/378/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про наближення законів держав-членів стосовно безпеки іграшок
13 червня 1990 90/314/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне
31 березня 1992 92/28/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо рекламування лікарських препаратів для людського споживання
25 лютого 1993 93/5/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про сприяння і співпрацю з Комісією держав-членів у науковому вивченні питань, що стосуються продуктів харчування
5 квітня 1993 93/13/ЄEC ДИРЕКТИВА Щодо несправедливих умов споживчих договорів
20 травня 1997 97/7/ЄС ДИРЕКТИВА Про захист прав споживачів в дистанційних контрактах
6 жовтня 1997 97/55/ЄС ДИРЕКТИВА Про внесення змін до Директиви 84/450/ЄЕС щодо недобросовісної реклами з метою усунення порівняльної реклами
16 лютого 1998 98/6/ЄC ДИРЕКТИВА Про захист споживачів при зазначенні цін на товари, що пропонуються споживачам
7 вересня 2001 1788/2001 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Про правила запровадження положення щодо свідоцтва про проходження контролю імпорту з третіх країн відповідно до статті 11 Регламенту Ради (ЄЕС) № 2092/91 про екологічну продукцію сільського господарства та відповідне позначення сільськогосподарської продукції та продуктів харчування
20 грудня 1985 85/577/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про захист споживачів щодо контрактів, укладених поза діловими приміщеннями
29 червня 1990 90/377/ЄЕС ДИРЕКТИВА Стосовно процедури Співтовариства для покращення прозорості цін на газ на електроенергію, призначених для кінцевих промислових споживачів
30 червня 1994 94/35/ЄС ДИРЕКТИВА Про використання замінників цукру у продуктах харчування
26 жовтня 1999 94/47/ЄС ДИРЕКТИВА Щодо захисту прав покупців за деякими положеннями договору про покупку права на короткострокове використання нерухомого майна
8 березня 1999 1999/10/ЄС ДИРЕКТИВА Що передбачає відхилення від положень статті 7 Директиви Ради 79/112/ЄЕС стосовно маркування харчових продуктів
31 травня 1999 1999/45/ЄC ДИРЕКТИВА Щодо зближення законів, підзаконних та адміністративних положень держав-членів щодо класифікації, упаковки та маркування небезпечних речовин
20 березня 2000 2000/13/ЄС ДИРЕКТИВА Що ухвалює приведення у відповідність законоположень держав-членів про етикетування та оформлення продовольчих товарів, а також про їх рекламу
23 червня 2000 2000/36/ЕС ДИРЕКТИВА Щодо продукції, що містить какао та шоколад і призначена для споживання людиною
6 листопада 2001 2001/83/ЄС ДИРЕКТИВА Про Кодекс спільноти відносно лікарських препаратів, призначених для споживання людьми
3 грудня 2001 2001/95/ЄС ДИРЕКТИВА Щодо загальної безпеки продукції
7 березня 2002 2002/22/ЄС ДИРЕКТИВА Про універсальну послугу та права користувачів стосовно електронних мереж зв’язку і послуг (Директива про універсальну послугу)
10 червня 2002 2002/46/ЄС ДИРЕКТИВА Про наближення законів держав-членів, що стосуються харчових добавок
13 червня 2002 2002/55/ЄС ДИРЕКТИВА Про торгівлю насінням овочів
23 вересня 2002 2002/65/ЄC ДИРЕКТИВА Про дистанційний маркетинг споживчих фінансових послуг та внесення змін до Директиви Ради 90/619/ЄEC та Директив 97/7/ЄC та 98/27/ЄC
18 липня 2002 2002/67/ЄС ДИРЕКТИВА Про маркування харчових продуктів, що містять хінін,і харчових продуктів, що містять кофеїн
28 січня 2003 2003/4/ЄС ДИРЕКТИВА Щодо оприлюднення інформації про довкілля, що скасовує Директиву Ради 90/313/ЄЕС
21 березня 2005 2005/26/ЄС ДИРЕКТИВА Про встановлення переліку харчових інгредієнтів чи речовин, тимчасово виключених з Додатку IIIa Директиви 2000/13/ЄС Європейського Парламенту та з тексту Ради
11 травня 2005 року 2005/29/ЄС ДИРЕКТИВА Щодо несправедливих торгівельних практик бізнесу для споживача на внутрішньому ринку та внесення змін до Директиви Ради 84/450/ЄЕС, Директив 97/7/ЄС, 98/27/ЄС та 2002/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради, а також до Регламенту (ЄС) № 2006/2004 Європейського Парламенту та Ради („Директива щодо несправедливих торгівельних практик”)
24 червня 1991 2092/91 РЕГЛАМЕНТ Про біологічний спосіб виробництва сільськогосподарської продукції і його позначення на сільськогосподарській продукції і продуктах харчування
12 грудня 2006 2006/114/ЄС ДИРЕКТИВА Про введення в оману та порівняльну рекламу
5 вересня 2007 2007/45/ЄС ДИРЕКТИВА Про встановлення правил щодо номінальної кількості розфасованих продуктів, та заміни Директиви Ради 75/106/ЄЕС та 80/232/ЄЕС та внесення зміни до Директиви Ради 76/211/ЄЕС
30 березня 1998 98/257/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ Про принципи, які застосовуються до органів, відповідальних за позасудове врегулювання спорів про захист прав споживачів
27 жовтня 2004 2006/2004 РЕГЛАМЕНТ Про співробітництво між національними органами влади, відповідальними за забезпечення дотримання законодавства у сфері захисту прав споживачів (Регламент про співробітництво з метою захисту прав споживачів)
23 квітня 2004 року 2004/57/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ по ідентифікації піротехнічних виробів та певної амуніції для цілей Директиви Ради 93/15/ЄЕС по гармонізації положень щодо розміщенню на ринку та нагляду за вибухівками для цивільного використання
14 грудня 2005 року 2005/84/ЄC ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ що вносить зміни 22-ий раз до Директиви Ради 76/769/ЄЕС про наближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів по застереженням по збуту та використанню певних небезпечних речовин та препаратів (фталатів у іграшках та виробах по догляду за дітьми)
4 квітня 2008 року 2008/43/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ що встановлює відповідно до Директиви Ради 93/15/ЄЕС систему для ідентифікації та можливість відстеженні вибухівок для цивільного використання
3 травня 2013 року (ЄС) №665/2013 ДЕЛЕГОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ доповнюючи Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради, стосовно енергетичного маркування пилососів