Інтелектуальна власність

Дата акта Номер акта Вид акта Назва акта
16 грудня 1986 87/54/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про правову охорону топографії напівпровідникових виробів
3 жовтня 1989 89/552/ЄEC ДИРЕКТИВА Про узгодження певних положень, визначених законами, підзаконними актами та адміністративними положеннями у державах-членах, що стосуються здійснення діяльності з телевізійного мовлення
14 травня 1991 91/250/ЄEC ДИРЕКТИВА Про правову охорону комп’ютерних програм
19 листопада 1992 92/100/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності
29 жовтня 1993 93/98/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про гармонізацію строку охорони авторського права і деяких суміжних прав
27 вересня 1993 93/83/ЄЕC ДИРЕКТИВА Про узгодження деяких положень авторського права і суміжних прав за застосування їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції
11 березня 1996 96/9/ЄС ДИРЕКТИВА Про правову охорону баз даних
13 жовтня 1998 98/71/ЄС ДИРЕКТИВА Про правову охорону промислових зразків
6 липня 1998 98/44/ЄC ДИРЕКТИВА Про правову охорону біотехнологічних винаходів
22 травня 2001 2001/29/ЄС ДИРЕКТИВА Про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві
27 вересня 2001 2001/84/ЄС ДИРЕКТИВА Про право слідування на користь автора оригінального твору мистецтва
13 червня 2002 2002/53/ЄС ДИРЕКТИВА Про спільний каталог сортів видів сільськогосподарських культур
29 квітня 2004 2004/48/ЄC ДИРЕКТИВА Про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності
21 грудня 1988 89/104/ЄEC ДИРЕКТИВА Про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок
31 травня 1995 1239/95 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 2100/94 щодо процедур, які розглядає Бюро Співтовариства з захисту прав на сорти рослин
17 травня 1999 1493/1999 РЕГЛАМЕНТ Про загальну організацію ринку вина
23 липня 1996 1610/96 РЕГЛАМЕНТ Про створення додаткового охоронного сертифікату щодо засобів для захисту рослин
28 червня 2003 1650/2003 РЕГЛАМЕНТ Про внесення змін до Регламенту (ЄC) № 2100/94 про запровадження порядку захисту сортів рослин на рівні Співтовариства
31 травня 1995 1238/95 РЕГЛАМЕНТ Яким встановлюються імплементаційні правила щодо застосування Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94 в тому, що стосується зборів, які належить сплачувати Бюро Співтовариства з питань сортів рослин
24 липня 1995 1768/95 РЕГЛАМЕНТ Що запроваджує правила застосування сільськогосподарського винятку, передбаченого у статті 14(3) Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94 про права Співтовариства на сорти рослин
25 жовтня 1995 2506/95 РЕГЛАМЕНТ Що вносить зміни до Регламенту (ЄC) № 2100/94 про права Співтовариства на сорти рослин
17 грудня 1996 2470/96 РЕГЛАМЕНТ Щодо продовження строків дії права на сорт рослин Співтовариства для сортів картоплі
22 грудня 1999 2790/1999 РЕГЛАМЕНТ Про застосування частини 3 статті 81 Договору до категорій вертикальних угод та узгоджених дій
29 листопада 2000 2659/2000 РЕГЛАМЕНТ Про застосування статті 81(3) Договору до категорій договорів про дослідження та розробки
11 лютого 2000 329/2000 РЕГЛАМЕНТ Яким вносяться зміни до Регламенту (ЄC) № 1238/95, яким встановлюються імплементаційні правила щодо застосування Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94 в тому, що стосується зборів, які належить сплачувати Бюро Співтовариства з питань сортів рослин
12 грудня 2001 6/2002 РЕГЛАМЕНТ Про промислові зразки Співтовариства
28 червня 2003 1650/2003 РЕГЛАМЕНТ Про внесення змін до Регламенту (ЄC) № 2100/94 про запровадження порядку захисту Співтовариством різновидів рослин
28 березня 2003 569/2003 РЕГЛАМЕНТ Про внученя змін до Регламенту (ЄC) № 1238/95, яким встановлюються імплементаційні правила щодо застосування Регламенту Комісії (ЄC) № 2100/94 в тому, що стосується зборів, які належить сплачувати Бюро Співтовариства з питань сортів рослин
14 липня 1992 2081/92 РЕГЛАМЕНТ Про захист географічних зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів
6 грудня 2002 2181/2002 РЕГЛАМЕНТ Про внесення змін до Регламенту (ЄC) № 1239/95 про запровадження норм застосування Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94, що стосується процедур Бюро Співтовариства з питань сортів рослин
3 грудня 1998 2605/98 РЕГЛАМЕНТ Про внесення змін до Регламенту (ЄC) № 1768/95 про запровадження порядку застосування сільськогосподарського винятку, передбаченого частиною 3 статті 14 Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94 про запровадження порядку захисту сортів рослин на рівні Співтовариства
3 грудня 1998 2605/98 РЕГЛАМЕНТ Про внесення змін до Регламенту (ЄC) № 1768/95 про запровадження порядку застосування сільськогосподарського винятку, передбаченого частиною 3 статті 14 Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94 про запровадження порядку захисту Співтовариством різновидів рослин
20 грудня 1993 40/94 РЕГЛАМЕНТ Щодо торговельної марки Співтовариства
7 квітня 2004 802/2004 РЕГЛАМЕНТ Який імплементує Регламент Ради (ЄС) №139/2004 щодо контролю за концентрацією суб’єктів господарювання
29 квітня 2004 873/2004 РЕГЛАМЕНТ Про внесення змін до Регламенту (ЄC) № 2100/94 про захист на рівні Співтовариства досягнень в галузі рослинництва
23 квітня 2009 2009/24/ЄС ДИРЕКТИВА Про правову охорону комп'ютерних програм
26 лютого 2009 207/2009 РЕГЛАМЕНТ Про торговельну марку Співтовариства
17 травня 2006 816/2006 РЕГЛАМЕНТ Про обов’язкове ліцензування патентів, що стосуються виробництва фармацевтичної продукції для експорту до країн, де існують проблеми в охороні здоров’я
15 січня 2008 110/2008 РЕГЛАМЕНТ Про визначення, опис, презентацію, маркування і захист географічного позначення спиртних напоїв, та який скасовує Регламент Ради (ЄЕС) № 1576/89
22 липня 2003 1383/2003 РЕГЛАМЕНТ Щодо застосування дій митних стосовно товарів з підозрою на порушення певних прав інтелектуальної власності та заходів, що мають вживатися стосовно товарів, які порушують такі права
27 квітня 2004 772/2004 РЕГЛАМЕНТ Про застосування статті 81(3) Договору до категорій договорів про передачу технологій