Митне право

Дата акта Номер акта Вид акта Назва акта
19 жовтня 2009 1061/2009 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює спільні правила експорту
7 липня 2009 625/2009 РЕГЛАМЕНТ Про спільні правила щодо імпорту з окремих третіх країн
17 липня 2008 717/2008 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює процедуру Співтовариства щодо управління кількісними квотами
18 грудня 2008 116/2009 РЕГЛАМЕНТ Про експорт культурних товарів
3 лютого 2011 90/2011 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює детальні правила для імплементації системи ліцензій на експорт в секторі м'яса свійської птиці
6 жовтня 2009 2009/750/ЄС РІШЕННЯ Щодо визначення Європейської електронної системи збору дорожнього мита та її технічних елементів
12 березня 2010 206/2010 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює перелік третіх країн, територій або їх частин, яким надано дозвіл на ввезення до Європейського Союзу деяких видів тварин та свіжого м'яса, а також вимоги до ветеринарної сертифікації
26 серпня 2010 2010/472/ЄС РІШЕННЯ Щодо імпорту сперми, яйцеклітин та ембріонів різновидів овець і кіз в Союз
26 серпня 2010 2010/471/ЄС РІШЕННЯ Про імпорт в Союз сперми, яйцеклітин та ембріонів тварин родини конячих стосовно списків центрів збирання і зберігання сперми та груп зі збирання та виробництва ембріонів і вимог щодо сертифікації
30 листопада 2009 2009/156/ЄС ДИРЕКТИВА Про ветеринарно-санітарні умови транспортування та імпорту коневих з третіх країн
2 липня 2010 605/2010 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює ветеринарні і санітарні умови, а також умови ветеринарної сертифікації для ввезення до Європейського Союзу сирого молока та молочних продуктів, призначених для споживання людьми
20 лютого 2012 COM(2012) 64 остаточний ПРОПОЗИЦІЯ Про встановлення Митного кодексу Європейського Союзу(перероблене видання)
11 березня 2009 2009/12/ЄС ДИРЕКТИВА Про аеропортові збори
18 листопада 2010 1063/2010 РЕГЛАМЕНТ Що вносить зміни до Регламенту (ЄЕС) № 2454/93, який встановлює положення з імплементації Регламенту Ради (ЄЕС) № 2913/92 про заснування Митного Кодексу Співтовариства
30 травня 2001 2001/С 171/01 РЕЗОЛЮЦІЯ Щодо стратегії Митного союзу
28 травня 1996 96/C 170/01 РІШЕННЯ Про відшкодування митного боргу, що проводиться після митного оформлення
25 жовтня 1996 96/C 332/01 РЕЗОЛЮЦІЯ Про спрощення та раціоналізацію митних порядків та положень Співтовариства
27 червня 1974 С 79/1 РЕЗОЛЮЦІЯ Щодо заходів, що мають бути вжиті з наміром спрощення завдання митних органів
26 лютого 1994 P. 0028 - 0049 ДОДАТОК Міжнародна Конвенція про погодження умов контролювання комерційних вантажоперевезень на кордоні (1956)
12 травня 1984 P. 0003 - 0019 УЗГОДЖЕННЯ Міжнародна конвенція про узгодження умов проведення кордонного контролю товарів
26 квітня 2002 2002/349/ЄС РІШЕННЯ Що встановлює перелік продуктів, що мають бути перевірені на контрольно-перепускних пунктах згідно Директиви Ради 97/78/ЄС
4 лютого 2002 2002/79/ЄС РІШЕННЯ Стосовно введення особливих умов щодо імпорту вирощеного або ввезеного з Китаю арахісу та здобутих з нього продуктів
4 лютого 2002 2002/80/ЄС РІШЕННЯ Про встановлення спеціальних умов для імпорту інжиру, лісових горіхів, фісташок і певної похідної продукції, виготовленої в Туреччині або призначеної для неї
4 липня 2003 2003/493/ЄС РІШЕННЯ Що визначає особливі умови імпорту бразильських горіхів в шкарлупі, вирощених або відправлених з Бразилії
4 серпня 2003 2003/580/ЄС РІШЕННЯ Щодо внесення змін до Рішення 2000/49/ЄС, відміни Рішення 1999/356/ЄС і запровадження спеціальних умов імпорту арахісу та похідних від нього продуктів, виготовлених чи поставлених з Єгипту
19 грудня 1996 210/97/ЄC РІШЕННЯ Про ухвалення програми дій для митниць у Співтоваристві (Митниці 2000 року)
98/400/ЄС 10 червня 1998 РІШЕННЯ Про внесення змін до Рішення 97/830/ЄСпро встановлення особливих умов на імпорт фісташок та певних продуктів, які містять фісташки з Ірану
15 липня 2003 2003/58/ЄС ДИРЕКТИВА Про внесення змін до Директиви Ради 68/151/ЄЕC, стосовно розголошення вимог відносно певних типів компаній
6 вересня 1979 79/802/ЄЄС ДИРЕКТИВА Про товари, що прийшли н ринок для внутрішньої обробки, який у випадку коли товар був імпортований для випуску у вільний кругообіг, буде мати користь від спритного тарифу по причині кінцевого використання
22 червня 2000 2000/0401/CFSP СПІЛЬНІ ДІЇ Стосовно здійснення контролю технічної підтримки товарів військового призначення
12 липня 2005 2005/601/ЄC РЕКОМЕНДАЦІЯ Про загальні настанови для економічних політик держав-членів та Співтовариства (з 2005 по 2008 рр.)
21 червня 1999 1260/1999 РЕГЛАМЕНТ Щодо встановлення загальних положень про Структурні фонди
9 червня 2000 1291/2000 РЕГЛАМЕНТ Щодо встановлення загальних докладних правил для системи застосування ліцензій на експорт та імпорт та експортних сертифікатів фіксованої позики для сільськогосподарських продуктів
28 червня 2001 1452/2001 РЕГЛАМЕНТ Про вжиття спеціальних заходів щодо деяких сільськогосподарських продуктів в Французьких заморських департаментах, а також про внесення змін до Директиви № 525/77/ЄЕС та скасування Регламенту (ЄЕС) № 525/77 та (ЄЕС) № 3763/91 (Poseidom)
21 жовтня 2004 1891/2004 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює положення для імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 1383/2003 щодо дій митних органів стосовно товарів, які підозрюються в порушенні певних прав інтелектуальної власності та заходів, які слід вживати проти товарів, які вже порушили такі права
10 червня 2005 883/2005 РЕГЛАМЕНТ Що вносить зміни до Регламенту (ЄЕС) № 2454/93, що встановлює положення щодо імплементації Регламенту Ради (ЄЕС) № 2913/92, що засновує Митний Кодекс Співтовариства
22 липня 1985 2220/85 РЕГЛАМЕНТ Про затвердження загальних детальних правил для застосування системи цінних паперів для сільськогосподарської продукції
29 липня 1983 2289/83 РЕГЛАМЕНТ Про встановлення положень щодо імплементації статей 70 - 78 Регламенту Ради (ЄЕС) № 918/83 про створення системи звільнення від сплати мита Співтовариства
29 липня 1983 2290/83 РЕГЛАМЕНТ Про встановлення умов для імплементації статей 50 – 59 Регламент Ради (ЄЕС) № 918/83 про заснування системи звільнення від сплати мита Співтовариства
10 грудня 2001 2501/2001 РЕГЛАМЕНТ Щодо застосування схеми узагальнених пільгових митних зборів на період з 1 січня 2002 року до 31 грудня 2004 року
23 липня 1987 2658/87 РЕГЛАМЕНТ Щодо тарифної і статистичної номенклатури і Спільного Митного Тарифу
6 жовтня 1975 2677/75 РЕГЛАМЕНТ Про застосування Регламенту Ради (ЄЕС) № 3254/74 від грудня 17 1974 року щодо застосуванням Регламенту (ЄЕС) № 1055/72 щодо повідомлення Комісії про імпорт сирої нафти і природного газу для виробництва нафтопродуктів, зазначених у підзаголовках 27.10 А, В, С І та С ІІ Спільного митного тарифу
18 грудня 1973 3539/73 РЕГЛАМЕНТ Про тариф митних зборів з імпорту, зібраних з малих некомерційних перевезень сільськогосподарських продуктів та товарів, що підпадають під дію Регламенту(ЄЕС) № 1059/69
9 грудня 1992 3911/92 РЕГЛАМЕНТ Щодо експорту культурних цінностей
15 грудня 1988 3915/88 РЕГЛАМЕНТ Щодо встановлення положень для імплементації статті 63с Регламенту Ради (ЄЕС) № 918/83 про створення системи звільнення від сплати мита Співтовариства
21 грудня 1989 4060/89 РЕГЛАМЕНТ Щодо усунення контролю на кордонах держав-членів у сфері дорожнього та внутрішнього водного транспорту
8 квітня 2003 670/2003 РЕГЛАМЕНТ Про затвердження особливих заходів щодо торгівлі етиловими спиртами сільськогосподарського походження
30 березня 1993 752/93 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює положення для імплементації Регламенту Ради (ЄЕС) № 3911/92 про експорт товарів культурного призначення
15 квітня 1999 800/1999 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює загальні детальні правила застосування системи відшкодування експорту сільськогосподарської продукції
28 березня 1983 918/83 РЕГЛАМЕНТ Про встановлення системи Співтовариства щодо звільнення від митних зборів
27 червня 2005 980/2005 РЕГЛАМЕНТ Щодо застосування схеми узагальнених тарифних пільг
21 січня 2002 2002/С 32/03 РЕЗОЛЮЦІЯ Про звіт Комісії про імплементацію Регламенту (ЄЕС) № 3911/92 про експорт товарів культурного призначення та Директиви 93/7/ЄЕС про повернення предметів культури, незаконно вивезених з території держави-члена
15 березня 1993 93/329/ЄЕС РІШЕННЯ Стосовно укладення Конвенції про тимчасове ввезення та прийняття її додатків
22 Грудня 1994 94/800/ЄC РІШЕННЯ Стосовно укладення від імені Європейського Співтовариства, у тому, що стосується питань, які належать до його компетенції, угод, досягнутих під час Уругвайського Раунду багатосторонніх переговорів (1986-1994 рр.)
17 березня 2003 2003/231/EC РІШЕННЯ Стосовно приєднання Європейського Співтовариства до Протоколу про внесення змін до Міжнародної Конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур (Кіотська Конвенція)
17 квітня 2007 2007/C 83/01 ІНФОРМАЦІЯ ПОЯСНЮВАЛЬНІ ЗАПИСКИ СТОСОВНО ПАН’ЄВРОПЕЙСЬККО-СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКИХ ПРОТОКОЛІВ ПРО. ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ
ПОСІБНИК ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА З ПРАВИЛ ПРЕФЕРЕНЦІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ТОРГІВЛІ МІЖ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СПІВТОВАРИСТВОМ, ІНШИМИ ЄВРОПЕЙСЬКИМИ КРАЇНАМИ ТА КРАЇНАМИ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ В ЄВРО-СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОМУ ПАРТНЕРСТВІ
16 квітня 2009 312/2009 РЕГЛАМЕНТ Що вносить зміни до Регламенту (ЄЕС) № 2454/93, який визначає положення з імплементації Регламенту Ради (ЄЕС) № 2913/92 про встановлення Митного кодексу Співтовариства
26 лютого 2009 260/2009 РЕГЛАМЕНТ Про спільні правила ввезення
22 липня 2008 732/2008 РЕГЛАМЕНТ Про застосування схеми генералізованих тарифних преференцій на період з 1 січня 2009 року до 31 грудня 2011 року та про внесення змін до Регламентів (ЄС) № 552/97, (ЄС) № 1933/2006 та до Регламентів Комісії (ЄС) № 1100/2006 та (ЄС) № 964/2007
30 листопада 2009 1225/2009 РЕГЛАМЕНТ Про захист від демпінгового імпорту з країн, які не є членами Європейського Співтовариства
8 грудня 2008 1235/2008 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює докладні правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 щодо порядку імпорту органічної продукції з третіх країн
3 березня 2003 427/2003 РЕГЛАМЕНТ Що стосується тимчасового захисного механізму для імпорту деяких видів товарів, вироблених в Китайській Народній Республіці і що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 519/94, що встановлює загальні правила для імпорту з певних третіх країн
11 червня 2009 597/2009 РЕГЛАМЕНТ Про захист від субсидованого імпорту з держав, що не є членами Європейського Співтовариства
12 червня 2013 року (ЄС) №608/2013 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності та про припинення дії Регламенту Ради (ЄС) № 1383/2003
16 листопада 2009 року (ЄС) №1186/2009 РЕГЛАМЕНТ РАДИ що встановлює систему Співтовариства для звільнення від сплати мит
10 березня 2015 року (ЄС) №2015/428 ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ що вносить зміни у Регламент (ЄЕС) № 2454/93 та Регламент (ЄС) № 1063/2010 щодо правил походження, що відносяться до схеми генералізованої системи тарифних преференцій і тарифних преференційних заходів для певних країн або територій
9 жовтня 2013 року (ЄС) №952/2013 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про встановлення Митного кодексу Європейського Союзу (переглянута версія)
4 грудня 2013 року (ЄС) №1352/2013 ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ що засновує бланки, передбачені Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 608/2013 щодо захисту прав інтелектуальної власності митними органами