Соціальна політика

Дата акта Номер акта Вид акта Назва акта
13 грудня 2004 2004/114/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо умов допуску громадян третіх країн з метою навчання, обміну учнями, неоплачуваної професійної підготовки або волонтерської діяльності
16 лютого 2011 (ЄС) № 211/2011 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про громадянську ініціативу
29 квітня 2004 2004/40/ЄC ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про мінімальні вимоги до охорони здоров’я і безпеки працівників, які піддаються ризику, спричиненому фізичними факторами (електромагнітними полями) (вісімнадцята окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄEC)
19 грудня 1978 79/7/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про поступову імплементацію принципу рівності чоловіків і жінок у сфері соціального забезпечення
19 вересня 1983 83/477/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про захист працівників від ризиків, пов’язаних із впливом азбесту на роботі
29 травня 1991 91/322/ЄЕС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ Про встановлення індикативного обмеження гранично допустимих концентрацій шляхом виконання Директиви Ради 80/1107/ЄЕС про захист робітників від ризику впливу хімічних, фізичних та біологічних речовин на роботі
31 березня 1992 92/29/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про мінімальні вимоги охорони праці для поліпшення медичного обслуговування на борту суден
24 червня 1992 92\58\ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про мінімальні вимоги до забезпечення позначень безпеки та/або гігієни на робочому місці
5 грудня 1995 95/63/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про зміни Директиви 89/655/ЄЕС про мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я при застосуванні працівниками робочого обладнання під час роботи
7 квітня 1998 98/24/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про безпеку і захист здоров’я працівників від небезпеки, спричиненої хімічними речовинами на роботі
12 червня 1989 89/391/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки і охорони здоров’я працівників під час роботи
30 листопада 1989 89/654/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо мінімальних вимог стосовно безпеки і охорони здоров’я у робочих зонах
30 листопада 1989 89/655/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про мінімальні вимоги щодо безпеки і охорони здоров’я при застосуванні обладнання працівниками на робочому місці (друга окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС)
30 листопада 1989 89/656/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці (третя окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС)
29 травня 1990 90/269/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про мінімальні вимоги безпеки та гігієни до ручного переміщення вантажів, коли існує ризик, особливо, травми спини працюючих (четверта окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви 89/391/ЄЕС)
29 травня 1990 90/270/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про мінімальні вимоги безпеки та здоров’я при роботі з екранними пристроями (п’ята рамкова Директива в значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС)
25 червня 1991 91/382/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Що вносить зміни до Директиви 83/477/ЄЕС щодо захисту працівників від небезпеки зазнання впливу азбесту на робочому місці (друга окрема Директива у розумінні статті 8 Директиви 80/1107/EEC)
24 червня 1992 92/57/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (восьма окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС)
19 жовтня 1992 92/85/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про вжиття заходів з поліпшення безпеки та охорони здоров’я на виробництві вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, або годують (десята окрема Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС)
3 листопада 1992 92/91/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Стосовно мінімальних вимог щодо підвищення рівня безпеки та охорони здоров’я працівників на гірничо-видобувних підприємствах, де сировина видобувається через свердловини
3 грудня 1992 92/104/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про мінімальні вимоги щодо поліпшення безпеки і захисту здоров’я працівників гірничодобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування
23 листопада 1993 93/103/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про мінімальні вимоги безпеки і захисту здоров’я під час робіт на борту риболовних суден (тринадцята окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС)
3 червня 1996 96/34/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про рамкову угоду щодо батьківської відпустки, укладену UNICE, CEEP і ETUC
15 грудня 1997 97/81/ЄC ДИРЕКТИВА РАДИ Про Рамкову Угоду про неповну зайнятість, що укладено між UNICE, CEEP та ETUC
20 липня 1998 98/59/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про наближення законодавств держав-членів щодо колективного звільнення
28 червня 1999 1999/70/ЄC ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо рамкової угоди про роботу на визначений термін, укладений ETUC, UNICE та CEEP (Європейською асоціацією профспілок, Союзом конфедерацій промисловців та підприємців Європи та Європейським центром підприємств із державною участю)
16 грудня 1999 1999/92/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ Про мінімальні вимоги щодо поліпшення безпеки і захисту здоров’я працівників, що піддаються потенційній небезпеці у вибухонебезпечних середовищах (п’ятнадцята окрема Директива відповідно до частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС)
8 червня 2000 2000/39/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ Що засновує перший перелік гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин в повітрі робочої зони в рамках впровадження Директиви Ради 98/24/ЄС про захист здоров’я та забезпечення безпеки працівників при роботі, пов’язаній з використанням хімічних речовин на робочих місцях
29 червня 2000 2000/43/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо імплементації принципу рівноправності осіб незалежно від расової або етнічної приналежності
18 вересня 2000 2000/54/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про захист працівників від небезпек, пов’язаних з впливом біологічних агентів на виробництві (сьома окрема Директива, у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС)
27 листопада 2000 2000/78/ЄC ДИРЕКТИВА РАДИ Що встановлює загальні рамки рівності оправного поводження у сфері зайнятості і професійної діяльності
12 березня 2001 2001/23/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про наближення законів держав-членів, що стосуються охорони прав службовців у випадку передачі підприємств, бізнесових структур або частин підприємств або бізнесових структур
27 червня 2001 2001/45/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Що вносить зміни до Директиви Ради 89/655/ЄЕС про мінімальні вимоги щодо рівня безпеки для здоров’я працівників робочого обладнання, яким вони користуються на робочому місці (друга індивідуальна Директива у значення статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС.)
11 березня 2002 2002/14/ЄС Директива Європейського Парламенту і Ради Про встановлення загальних правил інформування та консультації працівників Європейського Співтовариства
25 червня 2002 2002/44/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про мінімальні вимоги безпеки і захисту здоров’я під час впливу на працівників небезпечних фізичних факторів (вібрація) (шістнадцята окрема Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС)
6 лютого 2003 2003/10/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про мінімальні вимоги щодо охорони здоров’я і безпеки працівників, що піддаються небезпеці фізичних впливів (шум) (сімнадцята окрема Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС)
27 березня 2003 2003/18/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Що вносить зміни до Директиви Ради 83/477/ЄЕС щодо захисту працівників від небезпеки пов’язаної з зазнанням впливу азбесту на робочому місці
4 листопада 2003 2003/88/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ Про деякі аспекти організації робочого часу
29 квітня 2004 2004/37/ЄC ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ Про захист працівників від ризиків, пов’язаних з ураженням канцерогенами або мутагенами на роботі (шоста окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви Ради 89/391/ЄЕС)
13 грудня 2004 2004/113/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про імплементацію принципів рівності чоловіків і жінок у доступі до товарів і надання послуг
7 лютого 2006 2006/15/EC ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ Що визначає другий перелік показників граничнодопустимих рівнів впливу на робочому місці з метою імплементації Директиви Ради 98/24/ЄС та вносить зміни у Директиви 91/322/ЄЕС та 2000/39/ЄС
5 квітня 2006 2006/25/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ Про мінімальні вимоги до охорони здоров’я і безпеки працівників, які піддаються ризику, спричиненому фізичними факторами (штучною оптичною радіацією) (19-а окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС)
5 липня 2006 2006/54/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ Про реалізацію принципів рівних можливостей і рівноправного поводження щодо чоловіків та жінок у питаннях працевлаштування і зайнятості (зі змінами)
20 червня 2007 2007/30/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Що вносить зміни до Директиви Ради 89/391/ЄЕС, спеціальних Директив та Директив Ради 83/477/ЄЕС, 91/383/ЄЕС, 92/29/ЄЕС та 94/33/ЄС з метою спрощення та вдосконалення звітів про практичну
9 грудня 1982 82/43/ЄЕС РІШЕННЯ КОМІСІЇ Про створення Консультативного комітету з рівних можливостей для жінок та чоловіків
24 січня 2000 № 293/2000/ЄС РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Що ухвалює програму дій Співтовариства (програму Daphne) (2000 до 2003) про заходи із запобігання насиллю проти дітей, молоді та жінок
27 листопада 2000 2000/750/ЄС РІШЕННЯ РАДИ Що встановлює програму дій Співтовариства з боротьби проти дискримінації (2001-2006)
9 лютого 1976 76/207/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про імплементацію принципу рівності чоловіків та жінок у питаннях працевлаштування, професійної освіти, просування по службі та умовах праці
17 лютого 1975 75/129/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про наближення законодавств держав-членів щодо колективного звільнення
11 грудня 1986 86/613/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про застосування принципу рівного підходу до чоловіків та жінок, які займаються, включаючи сільськогосподарський сектор, індивідуальною трудовою та підприємницькою діяльністю, та про захист жінок, які займаються індивідуальною трудовою та підприємницькою діяльністю, під час вагітності та материнства
20 липня 1998 98/59/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про наближення законодавств держав-членів щодо колективного звільнення
28 червня 1999 1999/70/ЄC ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо рамкової угоди про роботу на визначений термін, укладений ETUC, UNICE та CEEP (Європейською асоціацією профспілок, Союзом конфедерацій промисловців та підприємців Європи та Європейським центром підприємств із державною участю)
29 червня 2000 2000/43/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо імплементації принципу рівноправності осіб незалежно від расової або етнічної приналежності
18 вересня 2000 2000/54/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про захист працівників від небезпек, пов’язаних з впливом біологічних агентів на виробництві (сьома окрема Директива, у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС)
27 листопада 2000 2000/78/ЄC ДИРЕКТИВА РАДИ Що встановлює загальні рамки рівності оправного поводження у сфері зайнятості і професійної діяльності
12 березня 2001 2001/23/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про наближення законів держав-членів, що стосуються охорони прав службовців у випадку передачі підприємств, бізнесових структур або частин підприємств або бізнесових структур
11 березня 2002 2002/14/ЄС ДИРЕКТИВА Європейського Парламенту і Ради Про встановлення загальних правил інформування та консультації працівників Європейського Співтовариства
15 жовтня 1968 (ЄЕС) № 1612/68 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Про вільне пересування працівників усередині Співтовариства
26 травня 1975 (ЄЕС) № 1365/75 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Про створення Європейського фонду покращення умов життя та праці
1 червня 1976 (ЄЕС) № 1417/76 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Про фінансові положення, що застосовуються до Європейського фонду поліпшення умов життя та праці
8 березня 2010 року 2010/18/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ про виконання переглянутої Рамкової угоди про відпустку по догляду за дитиною, укладену BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP і ETUC, і скасовує Директиву 96/34/ЄС