Роз’яснення положень антикорупційного законодавства стосовно обов’язку подання суб’єктом декларування декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру при звільненні (припиненні діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави

Міністерство юстиції розглянуло звернення громадянина щодо надання роз’яснень положень антикорупційного законодавства стосовно обов’язку подання суб’єктом декларування декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру при звільненні (припиненні діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування)

За результатами розгляду Міністерством було надано таку відповідь.

Міністерство юстиції як центральний орган виконавчої влади, що діє відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, організовує розгляд звернень громадян та надає роз’яснення з питань, пов’язаних із діяльністю Мін’юсту України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються, та не має повноважень щодо вирішення порушеного у зверненні питання.

Водночас в порядку інформування зазначаємо, що згідно з абзацом другим частини першої статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Закон) з урахуванням змін, внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» від 14 травня 2013 року № 224-VII (набрав чинності 09 червня 2013 року), суб'єкти декларування, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі – декларація) за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Суб'єкти декларування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов'язані протягом одного року подавати за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію за минулий рік за формою і в порядку, визначених Законом. Положення цієї статті розповсюджується на всіх суб'єктів декларування, які звільнилися або іншим чином припинили свою діяльність.

Так, суб’єкту декларування при звільненні (припиненні діяльності) в поточному році необхідно подати за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію, форма якої встановлена Законом за період з 1 січня до дати звільнення (припинення діяльності) із зазначенням дати її заповнення та за минулий рік (за умови, що така декларація не була подана ним раніше).

Крім цього, суб’єкт декларування, який звільнився (припинив діяльність), зобов’язаний подати декларацію за попередній календарний рік до 1 квітня наступного після звільнення року за своїм останнім місцем роботи (служби), перебування на якому передбачало обов’язок подання декларації.