Роз’яснення положень антикорупційного законодавства стосовно декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру депутатами місцевих рад.

До Міністерства юстиції звернувся орган місцевого самоврядування щодо надання роз’яснень положень антикорупційного законодавства стосовно з питань декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру депутатами місцевих рад.

Міністерством було надано таку відповідь.

Міністерство юстиції діє відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 395, згідно з яким надає роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Мін’юсту України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються, та не має повноважень щодо вирішення питань, порушених у листі.

Одночасно в порядку інформування повідомляємо, що відповідно до положень частини третьої статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» на депутатів місцевих рад поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Закон).

Депутати місцевих рад зобов'язані щороку до 1 квітня подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону, за місцем роботи (служби), крім самозайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів, які подають зазначені декларації до апаратів відповідних місцевих рад або їх виконавчих комітетів.

Таким чином депутат місцевої ради, який є пенсіонером, зобов’язаний подавати декларацію до апарату місцевої ради незалежно від наявності в нього трудових відносин.

Щодо питання подання декларацій на бланках, зазначаємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2012 року № 64 «Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру» встановлено, що бланки декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру виготовляються особами, які відповідно до Закону заповнюють і подають декларації, шляхом роздрукування або копіювання їх на папері формату А4 за формою, наведеною в додатку до зазначеного Закону (включаючи примітку). Бланк складається з 10 сторінок.

Водночас при заповнені декларацій рекомендуємо виходити з пріоритетності повноти відображення у ній передбачених Законом відомостей, у зв’язку з чим у разі необхідності кількість сторінок бланка декларації може бути змінена.

Окремо повідомляємо, що відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у місті (у разі її створення) рад є виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.

Згідно з частиною другою статті 12 Закону відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, зокрема, керівників виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад та їх заступників підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах або опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування.

При цьому зазначеним Законом керівники виконавчих органів міських рад та їх заступники не диференціюються за ознакою зайняття ними посади у виконавчому комітеті, відділі, управлінні та інших створюваних радою виконавчих органах із статусом юридичної особи чи без такого статусу.