Роз’яснення положень антикорупційного законодавства щодо необхідності проведення спеціальної перевірки стосовно особи, яка звільнилася з іншого державного органу.

До Міністерства юстиції звернувся центральний орган виконавчої влади щодо надання роз’яснень положень антикорупційного законодавства з приводу необхідності проведення спеціальної перевірки стосовно особи, яка звільнилася з іншого державного органу.

За результатами розгляду Міністерством було надано таку відповідь.

Згідно з положенням абзацу першого частини першої статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Закон) стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів), проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто.

Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затверджено Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33 (далі – Порядок).

Відповідно до пункту 11 Порядку для його цілей не вважається призначенням (крім призначень, які здійснюються Президентом України або Кабінетом Міністрів України) призначення в порядку переведення особи на іншу посаду в межах одного і того ж органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування, призначення в порядку переведення на посаду з одного органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування до іншого, а також призначення в порядку переведення особи, яка перебуває на посаді в органі державної влади (державному органі), що припиняється, на посаду до іншого органу державної влади (державного органу), до якого переходять повноваження та функції органу державної влади (державного органу), що припиняється.

Враховуючи вищевикладене, спеціальна перевірка не проводиться щодо кандидата, до якого застосовується процедура переведення.

Разом з тим згідно з абзацом п’ятим частини першої статті 11 Закону кандидат на посаду, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилася, при призначенні, переведенні на посаду до іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, повідомляє про це відповідний орган, який в установленому порядку запитує інформацію щодо її результатів.

Кандидат, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилася, при призначенні, переведенні на посаду до іншого органу державної влади (державного органу), органу місцевого самоврядування письмово повідомляє про це відповідний орган разом із поданням заяви про призначення (пункт 51 Порядку).

Зазначений орган не пізніше наступного робочого дня після одержання повідомлення від кандидата надсилає за останнім місцем його роботи (служби), де проводилася спеціальна перевірка, запит про надання копії довідки про результати спеціальної перевірки, після отримання якої розглядається питання про призначення на посаду.

Оформлення та надсилання такого запиту здійснюється з урахуванням положень абзацу другого пункту 8 та пункту 9 Порядку.

Копія довідки про результати спеціальної перевірки надається відповідним органом державної влади (державним органом), органом місцевого самоврядування протягом п'яти робочих днів з дня одержання запиту.

При цьому витребування довідки про попередню спеціальну перевірку проводиться незалежно від наявності чи відсутності підстав для проведення нової спеціальної перевірки. Таким чином, питання про призначення особи у випадку, коли стосовно неї проводиться нова спеціальна перевірка, розглядається за результатами проведення такої перевірки та після отримання копії довідки про попередню перевірку. У тому випадку, коли спеціальна перевірка не проводиться, питання про призначення особи розглядається після одержання копії довідки про попередню спеціальну перевірку.

Окремо інформуємо про те, що Міністерством юстиції з метою належного застосування антикорупційного законодавства підготовлено Методичні рекомендації «Запобігання і протидія корупції в державних органах і органах місцевого самоврядування», які доступні на офіційному веб-сайті Міністерства у рубриці «Антикорупційні ініціативи» за адресою: http://minjust.gov.ua/file/29552.