Роз’яснення положень антикорупційного законодавства стосовно обмеження щодо роботи близьких осіб у навчальних закладах

Міністерство юстиції розглянуло звернення громадянина щодо надання роз’яснень положень антикорупційного законодавства стосовно обмеження щодо роботи близьких осіб у навчальних закладах.


За результатами розгляду Міністерством було надано таку відповідь.


Відповідно до положень абзацу першого частини першої статті 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Закон) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також прирівняні до них для цілей Закону посадові особи юридичних осіб публічного права, не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Особи, які претендують на зайняття вказаних посад, зобов’язані повідомляти керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб (абзац другий частини першої вказаної статті Закону).

При цьому під безпосереднім підпорядкуванням розуміються відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням (абзац другий частини першої статті 1 Закону).

Відповідно до положень абзацу третього частини першої статті 1 Закону до кола близьких осіб належить чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 4 цього Закону, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Також зазначаємо, що згідно з пунктом 4 частини першої статті 9 Закону наведені обмеження щодо роботи близьких осіб не поширюються, зокрема, на осіб, які працюють в галузі освіти, крім державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

Таким чином, вказане обмеження не поширюється на осіб, які працюють в одному навчальному закладі.