Звіт про розгляд запитів на отримання інформації за період з 11.03.2016 по 20.03.2016

З 11.03.2016 по 20.03.2016 до Міністерства юстиції надійшло 75 запитів на отримання інформації.

Запити на інформацію надійшли:

від фізичних осіб – 49 (електронною поштою – 27, поштою – 21, телефоном – 1);

від юридичних осіб – 26 (електронною поштою – 6, поштою – 14, на особистому прийомі – 4, телефоном – 2).

Найбільша кількість запитів надійшла з м. Києва (22 запити) та Луганської області (7 запитів).

Запитувані документи та інформація:

інформація про:

 • загальну кількість справ, які перебувають в провадженні у закордонних юрисдикційних органах за участю іноземного суб’єкта та України;

 • загальну суму позовних вимог у справах, які порушені проти України;

 • заробітну плату Міністра юстиції  в 2016 році;

 • суму коштів, виділених в державному бюджеті на функціонування апарату Міністерства юстиції України;

 • адресу, на яку слід надсилати примірники періодичних і таких, що продовжуються, видань, яке надійшло на електронну адресу Міністерства юстиції України;

 • структуру патронатної служби Міністерства юстиції України;

 • вжиття заходів щодо відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішення Європейського суду з прав людини «Олександр Волков проти України»;

 • адресу для направлення електронних звернень громадян до Міністерства юстиції;

 • чинність постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 року
  № 426 «Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівниками бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу»;

 • чинність наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02 лютого 2009 року № 13 «Про затвердження Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд»;

 • кількість зареєстрованих нормативно-правових актів, нормативно-правових актів, у державній реєстрації яких відмовлено, та актів, визнаних такими, що державній реєстрації не підлягають, за 2014-2016 роки;

 • державну реєстрацію наказу Генеральної прокуратури України від 20 липня 2015 року № 98 «Про затвердження Порядків проведення тестування та чотирирівневого відкритого конкурсу на зайняття посад у місцевих прокуратурах», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 липня 2015 року за №928/27373;

документи:

 • витяг з Реєстру атестованих судових експертів;

 • графіки проведення Головними територіальними управліннями юстиції планових перевірок діяльності судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих установах на 2016 рік;

 • Указ Президента України від 30 травня 1994 року № 269 «Про присвоєння військового і спеціальних звань»;

 • Указ Президента України від 21 березня 1995 року № 242 «Про присвоєння спеціального звання»;

 • Указ Президента України від 23 серпня 1999 року № 1063 «Про присвоєння спеціального звання»;

 • висновок Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини від 30 липня 2015 року щодо відповідності Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці європейського суду з прав людини;

 • наказ Міністерства юстиції від 31 липня 2015 року № 1376/5 «Про державну реєстрацію нормативно-правового акта»;

 • наказ Міністерства юстиції від 12 квітня 2005 року № 34/5 «Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів», зареєстрований у Міністерстві юстиції 12 квітня 2005 року за № 381/10661 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 15 травня 2013 року № 883/5).

Розглянуті запити стосуються питань, що належать до компетенції:

Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (19 запитів або25,4%), Департаменту з питань судової роботи та банкрутства (12 запитів або по 16%), Департаменту державної реєстрації (10 запитів або 13,3%), Департаменту організаційного забезпечення та контролю (6 запитів або 8%, з них 5 запитів надіслано за належністю до інших розпорядників інформації), Департаменту державної виконавчої служби (5 запитів або 6,7%), Департаменту кадрової роботи та державної служби, Департаменту з питань нотаріату, Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства (по 4 запити або по 5,3%), Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин, Департаменту взаємодії з органами влади та інформаційно-аналітичної роботи (по 3 запити або по 4%), Департаменту міжнародного права, Адміністративно-господарського департаменту (по 2 запити або по 2,7%), Департаменту антикорупційного законодавства та з питань юстиції і безпеки (1 запит або 1,3%).

75 запитів на інформацію розглянуті у встановлений законодавством строк, у тому числі:

- розглянуто та надано інформацію на 67 запитів (89,4%), із них:

 на 17 запитів (22,7%) надано публічну інформацію;

       на 50 запитів (66,7%), що подані з посиланням на Закон України «Про доступ до публічної інформації» і стосувалися роз’яснення законодавства України, надано відповідні роз’яснення законодавства;

- надіслано для розгляду належним розпорядникам інформації 7 запитів (9,3%).

- розглянуто в межах компетенції у Міністерстві юстиції, надано відповідь та надіслано для розгляду належним розпорядникам інформації 1 запит (1,3%).

За інформацією Департаменту реєстрації
та систематизації нормативних актів,
правоосвітньої діяльності